Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά (EL)
Two decorative marble slabs in Mystras (EN)

ΜΕΞΙΑ, Αγγελική

Στη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά βρίσκονται δύο μαρμάρινες ανάγλυφες πλάκες, οι οποίες, με βάση τα εικονογραφικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά τους, τοποθετούνται στην Υστεροβυζαντινή περίοδο, και ειδικότερα ανήκουν στον γλυπτό διάκοσμο του ναού των Αγίων Θεοδώρων στον Μυστρά (τέλη 13ου αιώνα). Όσο αφορά την αρχική θέση τους, πιθανότατα οι πλάκες να ήταν εντοιχισμένες σε διάχωρα στην ανατολική όψη του μνημείου. (EL)
The sculpture collection in the Mystras Museum includes two marble relief slabs which, on the basis of their iconography and style, are dated to the Late Byzantine period. Specifically, they seen to belong to the sculptural decoration of the church of Sts Theodore at Mystras (late 13th c.). In all probability the slabs were originally built into panels on the east facade of the monument. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

τέλη 13ου αιώνα (EL)
Πελοπόννησος; Μυστράς (EL)
late 13th century (EN)
Peloponnese; Mystras (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 115-124 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 115-124 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.