Τοιχογραφίες του 13ου αιώνα στην Καππαδοκία. Ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Başköy

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤοιχογραφίες του 13ου αιώνα στην Καππαδοκία. Ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Başköy (EL)
Peintures de XIIIe siècle en Cappadoce: Saint-Nicolas de Başköy (EN)

JOLIVET-LÉVY, Catherine
UYAR, Tolga B.

Το άρθρο αναλύει την αρχιτεκτονική και τις τοιχογραφίες ενός μικρού, λαξευμένου σε βράχο συμπλέγματος κτισμάτων γύρω από αυλή, που βρίσκεται βορειοδυτικά του Yehilhisar (αρχ. Καραχισάρ, κοντά στην Κύζιστρα). Η εικονογραφία και το ύφος των τοιχογραφιών οδηγούν στη χρονολόγησή τους στις πρώτες δεκαετίες του 13ου αιώνα. Οι εντυπωσιακές ομοιότητες των τοιχογραφιών αυτού του ναού με εκείνες άλλων σύγχρονων καππαδοκικών μνημείων υποδηλώνουν τη δράση τοπικών εργαστηρίων. Αυτή η διαπίστωση θα πρέπει να συνδεθεί με την οικονομική ζωτικότητα και την ποικιλία πολιτιστικών επαφών στην ελληνική κοινότητα της Καππαδοκίας, δύο αιώνες μετά από την κατάκτησή της από τους Σελτζούκου (EL)
This article analyzes the architecture and the paintings of a small rock-cut courtyard complex located northwest of Yehilhisar (anc. Karahisar near Kyzistra). On the basis ofits iconography and style, the painted decoration suggests a date in the first decades of the thirteenth century. The striking visual parallels between the wall paintings of this church and other contemporary Cappadocian monuments indicate the activity of local workshops. This evidence should be viewed in connection with the economic vitality and the variety of cultural contacts into the Greek community of Cappadocia, two centuries after the Seljuk conquest. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

τοιχογραφίες (EL)
13ος αιώνας (EL)
τοπικό εργαστήριο (EL)
μνημειακή ζωγραφική (EL)
Καππαδοκία (EL)
εικονογραφία (EL)
Cappadocia (EN)
wall painting (EN)
local workshop (EN)
13th century (EN)
monumental painting (EN)
iconography (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

13ος αιώνας (EL)
Καππαδοκία (EL)
Cappadocia (EN)
13th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 147-158 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 147-158 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.