Η ζωγραφική της μονής Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Πoλυδένδρι Αγιάς (1590). Παρατηρήσεις στο πρόγραμμα και την εικονογραφία του καθολικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ζωγραφική της μονής Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Πoλυδένδρι Αγιάς (1590). Παρατηρήσεις στο πρόγραμμα και την εικονογραφία του καθολικού (EL)
The wall-paintings in the monastery of the Genesis Theotokou at Polydendri, Agia (1590) remarks on the programme and the iconography of the katholikon (EN)

ΣΔΡΟΛΙΑ, Σταυρούλα

Ο ναός της Γεννήσεως Θεοτόκου στο Πολυδένδρι Αγιάς υπήρξε το καθολικό μικρής μονής, που αναφέρεται για πρώτη φορά στα οθωμανικά αρχεία το 1569/70. Είναι μονόχωρος ναός δρομικού τύπου, με νάρθηκα στα δυτικά. Οι τοιχογραφίες του χρονολογούνται, σύμφωνα με αποτειχισμένη σήμερα κτητορική επιγραφή, στα 1590 και περιλαμβάνουν δύο ζώνες Χριστολογικών σκηνών και μία ζώνη ολόσωμων αγίων. Η ζωγραφική συνδέεται με παλιότερα και σύγχρονα εργαστήρια της Μακεδονίας, όπως συμβαίνει και σε άλλα μνημεία της Ανατολικής Θεσσαλίας την εποχή αυτή. (EL)
The church of the Birth of the Virgin at Polydendri, Agia, was the katholikon of a small monastery, first recorded in the Ottoman archives in 1569/70. It is of a single-aisle dromical type with a narthex on the west side. The wall-paintings in the interior are dated to 1590, on the basis of a dedicatory inscription now detached from the wall. They include two zones of Christological scenes and one of full- standing saints. This painting is linked with earlier and contemporary workshops in Macedonia, as is the case in other monuments of eastern Thessaly in this period. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κοινωνία των Αποστόλων (EL)
Εωθινά ευαγγέλια (EL)
τοιχογραφίες (EL)
16ος αιώνας (EL)
Πολυδένδρι (EL)
Θεσσαλία (EL)
εικονογραφικά προγράμματα (EL)
Αγιά (EL)
Γάμος στην Κανά (EL)
μνημειακή ζωγραφική (EL)
Δείπνος του Σίμωνος του Λεπρού (EL)
εικονογραφία (EL)
Agia (EN)
16th century (EN)
Thessaly (EN)
wall painting (EN)
Wedding in Cana (EN)
iconographic programmes (EN)
Supper of Simon the Leper (EN)
Polydendri (EN)
monumental painting (EN)
iconography (EN)
Communion of the Apostles (EN)
Eothina gospels (Resurrectional matins) (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

16ος αιώνας (EL)
Θεσσαλία; Αγιά; Πολυδένδρι (EL)
16th century (EN)
Thessaly; Agia; Polydendri (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 221-232 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 221-232 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.