Η λατρεία του αγίου Προκοπίου την περίοδο των Σταυροφόρων και η βιογραφική εικόνα του στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ λατρεία του αγίου Προκοπίου την περίοδο των Σταυροφόρων και η βιογραφική εικόνα του στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (EL)
The veneration of St Prokopios in the period of the crusades and his vita icon in the Patriarchate of Jerusalem (EN)

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ, Γεώργιος

Η μελέτη της βιογραφικής εικόνας του αγίου Προκοπίου, που φυλάσσεται στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έδειξε ότι ο κύκλος της ακολουθεί πιστά συγκεκριμένους βίους και ότι η διάταξη των σκηνών αντιστοιχεί απολύτως στην αφήγηση του κειμένου, γεγονός που παρατηρείται και στην εικόνα της αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Συνδεδεμένη με τον ιερό χώρο του αγίου, η εικόνα αποδίδεται σε σταυροφορικό εργαστήριο της Άκρας και χρονολογείται στην προτελευταία δεκαετία του 13ου αι. (EL)
The study of the vita icon of St Procopios, which is preserved in the Patriarchate of Jerusalem, has shown for the first time that its cycle faithfully follows specific Lives and the arrangement of the scenes corresponds exactly to the narrative of the text, as it is also observed in the icon of St Catherine at Sinai. Associated with the locussanctus of the saint, the icon is attributed to a Crusader workshop in Acre and is dated to the penultimate decade of the thirteenth century. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βιογραφική εικόνα (EL)
13ος αιώνας (EL)
Ιεροσόλυμα (EL)
φορητές εικόνες (EL)
Άκρα (EL)
εικονογραφία (EL)
portable icons (EN)
Jerusalem (EN)
Acre (EN)
vita icon (EN)
13th century (EN)
iconography (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

13ος αιώνας (EL)
Ιεροσόλυμα; Άκρα (EL)
Jerusalem; Acre (EN)
13th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 245-258 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 245-258 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.