Φορητές εικόνες της ηπειρωτικής σχολής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦορητές εικόνες της ηπειρωτικής σχολής (EL)
Portable icons of the Epirot school (EN)

ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Μυρτάλη

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί μία σειρά από εικόνες του 16ου αιώνα, που βρίσκονται στη Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα της Θεσσαλίας, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως και στη Συλλογή Μ. Λάτση στην Αθήνα. Πρόκειται για έργα ζωγράφων της σημαντικής τοπικής ηπειρωτικής σχολής ή της βορειοδυτικής Ελλάδας, όπως επίσης αποκαλείται.  (EL)
This article discusses a series of sixteenth-century icons in the Varlaam monastery at Meteora in Thessaly, in the Ecumenical Patriarchate of Constantinople and in the M. Latsis Collection in Athens. These are works by painters of the important local Epirote School or School of Northwest Greece, as it is also called. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βορειοδυτική Ελλάδα (EL)
16ος αιώνας (EL)
Ηπειρωτική σχολή (EL)
φορητές εικόνες (EL)
Epirote school (EN)
16th century (EN)
portable icons (EN)
Northwest Greece (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

βορειοδυτική Ελλάδα (EL)
16ος αιώνας (EL)
16th century (EN)
Northwest Greece (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 305-320 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 305-320 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.