Εικόνες από το αρχικό τέμπλο του ναού της Υπαπαντής στη Θεσσαλονίκη. Ανασύνθεση ενός συνόλου του 16ου αιώνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕικόνες από το αρχικό τέμπλο του ναού της Υπαπαντής στη Θεσσαλονίκη. Ανασύνθεση ενός συνόλου του 16ου αιώνα (EL)
Portable icons of the original iconostasis of the Hypapante church in Thessaloniki. Reconstructing a sixteenth-century set (EN)

ΣΙΩΜΚΟΣ, Νικόλαος Δ.

Στις εικόνες του αγίου Δημητρίου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και του Χριστού Παντοκράτορα στον ναό της Υπαπαντής στη Θεσσαλονίκη που κοσμούσαν το αρχικό τέμπλο του ναού θα πρέπει να προστεθεί εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης καθώς και το βημόθυρο του ναού που εθεωρείτο έργο κρητικής τέχνης. Οι εικόνες, έργα της Σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας, μπορούν να χρονολογηθούν περί το 1540 και να ενταχθούν είτε στην παραγωγή ζωγράφου στον οποίο μαθήτευσε ο Φράγκος Κατελάνος, είτε στα έργα του κύκλου του Θηβαίου καλλιτέχνη. (EL)
The article argues that the icon of the Virgin Hodegetria in the Patriarchate of Constantinople and the bema door of the Hypapante church in Thessaloniki, which was considered to be a work of Cretan art, belong together with the icon of St Demetrios in the Byzantine and Christian Museum in Athens and that of Christ Pantocrator in the Hypapante church which adorned the original iconostasis of the church. The icons, products of the School of Northwestern Greece, can be dated ca 1540. It is proposed that they are works either by a painter who learnt his art from Frangos Katelanos or are works of the Theban painter’s circle. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Σχολή Βορειοδυτικής Ελλάδος ή Ηπειρωτική Σχολή (EL)
ζωγράφος: Φράγκος Κατελάνος (EL)
16ος αιώνας (EL)
φορητές εικόνες (EL)
Θεσσαλονίκη (EL)
Μακεδονία (EL)
16th century (EN)
School of Northwest Greece or Epirot School (EN)
Thessaloniki (EN)
portable icons (EN)
Macedonia (EN)
painter: Frangos Katelanos (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

16ος αιώνας (EL)
Μακεδονία; Θεσσαλονίκη (EL)
16th century (EN)
Macedonia; Thessaloniki (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 321-334 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 321-334 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.