Ένα τρίπτυχο τέχνης Γεωργίου Κλόντζα στο Βουκουρέστι

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈνα τρίπτυχο τέχνης Γεωργίου Κλόντζα στο Βουκουρέστι (EL)
A triptych of the art of George Klontzas in Bucharest (EN)

ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης Λ.

Ένα τρίπτυχο του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Ρουμανίας στο Βουκουροέστι, από το οποίο λείπει το αριστερό φύλλο, είναι τυπικό της τέχνης του μεγάλου καστρινού ζωγράφου Γεωργίου Κλόντζα (μνείες 1562-1608). Σχολιάζονται οι παραστάσεις, η ορθογραφία των επιγραφών, η σχέση με άλλα τρίπτυχα του ζωγράφου. Πρόκειται για άνισο έργο, στο οποίο εργάσθηκαν ενδεχομένως και μέλη του εργαστηρίου του Κλόντζα.  (EL)
A triptych in the National Museum of Art of Romania in Bucharest, the left leaf of which is missing, is typical of the art of the great painter GeorgiosKlontzas (mentions1562-1608). Its representations, the spelling of its inscriptions and its relation to other triptychs by the painter are discussed. It is an unequal work, on which members of Klontzas’ workshop possibly also worked.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Επί σοι χαίρε (EL)
16ος αιώνας (EL)
ζωγράφος Κλόντζας (EL)
Εις Άδου Κάθοδος (EL)
φορητές εικόνες (EL)
Κρήτη (EL)
Σκηνή Παθών (EL)
εικονογραφία (EL)
painter Klontzas (EN)
16th century (EN)
Crete (EN)
Descent to Hades (EN)
portable icons (EN)
scene of the Passion (EN)
iconography (EN)
Epi soi Chairei (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

16ος αιώνας (EL)
Κρήτη (EL)
Crete (EN)
16th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 335-352 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 335-352 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.