Άγνωστη εικόνα των Τριών Ιεραρχών με υπογραφή του Εμμανουήλ Τζάνε

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆγνωστη εικόνα των Τριών Ιεραρχών με υπογραφή του Εμμανουήλ Τζάνε (EL)
An unknown icon of the Three Hierarchs with the signature of Emmanuel Tzanes (EN)

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ, Χρυσαυγή

Σε ιδιωτική αθηναϊκή συλλογή φυλάσσεται εικόνα με παράσταση των Τριών Ιεραρχών που φέρει την υπογραφή του ρεθύμνιου ζωγράφου Εμμανουήλ Τζάνε και τη χρονολογία 1669. Το έργο, που αναπαράγει εικονογραφικό τύπο του 15ου αι., αποτυπώνει τα βασικά χαρακτηριστικά της τέχνης του ζωγράφου: τη στέρεη δομή, το σταθερό σχέδιο, την πλούσια χρωματική κλίμακα, τη λεπτόλογη απόδοση των μορφών. Εικόνα μικρών διαστάσεων προοριζόταν πιθανότατα για προσωπική λατρεία και αποτελούσε, όπως συνάγεται από την επιλογή του θέματος, παραγγελία ορθόδοξου πελάτη. (EL)
A private collection in Athens includes an icon with the Three Hierarchs, carrying the signature of the Rethymnian painter Emmanuel Tzanes and the date 1669. The work reproduces the fifteenth-century iconographic type and displays the typical traits of the painter’s art: solid structure, firm drawing, rich palette, detailed rendering of the figures. An icon of small dimensions, it was probably intended for private devotion and, as the subject matter indicates was commissioned by an Orthodox client. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

17ος αιώνας (EL)
φορητές εικόνες (EL)
Κρήτη (EL)
Τρεις Ιεράρχες (EL)
εικονογραφία (EL)
Crete (EN)
Three Hierarchs (EN)
17th century (EN)
iconography (EN)
potable icons (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

17ος αιώνας (EL)
Κρήτη (EL)
Crete (EN)
17th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 353-364 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 353-364 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.