Βυζαντινοί χάλκινοι σταυροί σε ιδιωτική συλλογή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒυζαντινοί χάλκινοι σταυροί σε ιδιωτική συλλογή (EL)
Bronze crosses in a private collection (EN)

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ-ΝΟΤΑΡΑ, Φλωρεντία

Δεκαοκτώ εγκόλπιοι σταυροί εξετάζονται κατά ομάδες, σύμφωνα με τη διακόσμησή τους: απεικονίσεις του Εσταυρωμένου, της Θεοτόκου, αγίων, επιγραφές. Οι δεκατρείς είναι σταυροί-λειψανοθήκες, ενώ οι υπόλοιποι απλοί χυτοί επιστήθιοι σταυροί. Οι περισσότεροι μπορούν να χρονολογηθούν στην εποχή μετά την Εικονομαχία και μέχρι τον 13ο αιώνα. (EL)
Eighteen pectoral crosses are examined in groups according to their decoration: representations of the Crucified Christ, the Virgin, saints, inscriptions. Thirteen are cross-reliquaries, while the rest are simple cast pectoral crosses. Most of the can be dated to the period after Iconoclasm and up to the thirteenth century.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Μετά την Εικονομαχία και μέχρι τον 13ο αιὠνα (EL)
Μικρά Ασία; Βαλκάνια (EL)
Asia Minor; Balkans (EN)
post-Iconoclasm up to 13th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 371-380 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 371-380 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.