Βυζαντιναί παρενδύσεις Ενετίας. Luxurious book-covers in the Biblioteca Marciana

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Βυζαντιναί παρενδύσεις Ενετίας. Οι πολυτελείς σταχώσεις της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης (EL)
Βυζαντιναί παρενδύσεις Ενετίας. Luxurious book-covers in the Biblioteca Marciana (EN)

ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ, Τίτος

Μη διαθέσιμη περίληψη (EL)
no abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 391-410 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 391-410 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)