Γραπτή εφυαλωμένη κεραμική από την ανασκαφή της αρχαίας Μεσσήνης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓραπτή εφυαλωμένη κεραμική από την ανασκαφή της αρχαίας Μεσσήνης (EL)
Painted glazed pottery from the excavation of Ancient Messene (EN)

ΓΙΑΓΚΑΚΗ, Αναστασία Γ.

Από τη γραπτή εφυαλωμένη κεραμική που ήρθε στο φως κατά τις πρόσφατες ανασκαφές στην αρχαία Μεσσήνη παρουσιάζονται θραύσματα αγγείων της γραπτής με καστανό και πράσινο χρώμα κατηγορίας, της γραπτής με πράσινο υαλώδες χρώμα κατηγορίας, καθώς και όστρακα αγγείων, που αποδίδονται στην παραγωγή εργαστηρίων της ιταλικής χερσονήσου, όπως η Proto-Maiolica και η Achaic Maiolica. Η μελέτη του υλικού υποδηλώνει ότι, ενώ στη διάρκεια του 12ου -13ου αι. η Μεσσήνη εντάσσεται σε έναν ιστό περιφερειακών ανταλλαγών με περιοχές της Πελοποννήσου και της Κεντρικής Ελλάδας, από τον 13ο, και ιδιαίτερα μέσα στον 14ο αι., ενδυναμώνονται οι δεσμοί της με περιοχές της Ιταλίας. (EL)
In recent years, different types of Byzantine and Italian painted glazed pottery have come to light in the excavations at ancient Messene. Presented are fragments of green and brown painted ware, glazed painted ware and sherds of vases produced in Italian workshops, such as Proto-Maiolica and Archaic Maiolica. Study of the material indicates that during the twelfth and the early thirteenth century Messene was part of a network of regional exchanges encompassing the Peloponnese and central Greece, whereas from the thirteenth and particularly in the fourteenth century contacts with various regions of Italy became closer. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πελοπόννησος (EL)
αρχαία Μεσσήνη (EL)
κεραμική (EL)
12ος-14ος αιώνας (EL)
γραπτή εφυαλωμένη κεραμική (EL)
12th-14th centuries (EN)
ancient Messene (EN)
pottery (EN)
painted glazed pottery (EN)
Peloponnese (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Πελοπόννησος (EL)
12ος-14ος αιώνας (EL)
12th-14th centuries (EN)
Peloponnese (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 435-444 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 435-444 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.