"Βασιλεύοντος εις Ρώμην άνακτος..." Κτητορικές επιγραφές και πολιτική ιδεολογία την εποχή του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο"Βασιλεύοντος εις Ρώμην άνακτος..." Κτητορικές επιγραφές και πολιτική ιδεολογία την εποχή του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου (EL)
“In the Reign of the Emperor of Rome...”: Donor Inscriptions and Political Ideology in the Time of Michael VIII Paleologos (EN)

FOSKOLOU, Vassiliki

Στο άρθρο αναλύονται ιστορικά δύο κτητορικές επιγραφές του νότιου ελλαδικού χώρου, των Αγίων Θεοδώρων στην Καφιόνα της Μάνης και του Αγίου Γεωργίου στα Ντουριάνικα Κυθήρων, που χρονολογούνται σε μια περίοδο γενικότερης πολιτικής αναστάτωσης λόγω της αντιπαράθεσης Φράγκων και Βυζαντινών για την κυριαρχία στην περιοχή και αναφέρουν το όνομα του βυζαντινού αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου. Αποδεικνύεται πως η αναφορά του Μιχαήλ Η΄ δεν χρησιμοποιείται απλώς ως μια τυπική χρονολογική ένδειξη αλλά εμπεριέχει ένα επίκαιρο πολιτικό μήνυμα από την πλευρά των χορηγών. (EL)
This article historically analyzes two donor inscriptions in southern Greece, one at Hagioi Theodoroi in Kaphiona, Mani and the other at Saint George in Dourianika, Kythera. These are dated to a period of general political unrest due to the struggle between the Franks and the Byzantines for dominance in the region. They also mention the name of the Byzantine emperor Michael VIII Paleologos, the reference to which, as is shown, does not just serve as a general indication of the time period but contains a topical political message on the part of the donors. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κύθηρα (EL)
13ος αιώνας (EL)
Πελοπόννησος (EL)
πολιτική ιδεολογία (EL)
Καφιόνα (EL)
Μάνη (EL)
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος (EL)
επιγραφές (EL)
Kythera (EN)
Inscriptions (EN)
Michael VIII Paleologos (EN)
Peloponnese (EN)
Kaphiona (EN)
13th century (EN)
Mani (EN)
political ideology (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

13ος αιώνας (EL)
Πελοπόννησος; Μάνη; Καφιόνα; Κύθηρα (EL)
Peloponnese; Mani; Kaphiona; Kythera (EN)
13th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 455-462 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 455-462 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.