Εργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού στο ιερό του Αγίου Γεωργίου Βενετίας: έξοδα και αμοιβή (ανέκδοτα έγγραφα, 1577-1579)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού στο ιερό του Αγίου Γεωργίου Βενετίας: έξοδα και αμοιβή (ανέκδοτα έγγραφα, 1577-1579) (EL)
Works by Michael Damaskinos in the sanctuary of the church of St George in Venice: expenses and remuneration (unpublished documents, 1577-1579) (EN)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ-ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΟΥ, Μαρία

Δημοσιεύονται και σχολιάζονται έξι ανέκδοτα έγγραφα, προερχόμενα από τα κατάστιχα της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας, που φυλάσσονται στο Παλαιό Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου. Αφορούν στη φιλοτέχνηση τεσσάρων αγίων (των Τριών Ιεραρχών και του αγίου Αθανασίου), που είχε ζωγραφίσει σε ξύλο ο Κρητικός Μιχαήλ Δαμασκηνός, μεταξύ 1577 και 1579, στο ιερό του ναού του Αγίου Γεωργίου Βενετίας. Αποκαλύπτουν τη διαδικασία παραγγελίας και εκτέλεσης των έργων και παρέχουν στοιχεία για τα υλικά, τα έξοδα και την αμοιβή του ζωγράφου, που ανέρχονται συνολικά στα 32 δουκάτα. Οι μορφές αυτές επιζωγραφίστηκαν το 1853 από τον Ιταλό SebastianoSanti. (EL)
Six unpublished documents from the registers of the Greek Confraternity of Venice, now preserved in the Old Archive of the Hellenic Institute are published and commented upon in this paper. They concern the figures of four saints (the Three Hierarchs and St Athanasios), painted on wood by the Cretan Michael Damaskinos between 1577 and 1579 in the sanctuary of the Greek Orthodox church of St. George. These documents reveal the procedure of commissioning and executing the above figures and offer details concerning materials and expenses as well as the painter’s remuneration, 32 ducats all inclusive. The work was over painted in 1853 by the Italian artist Sebastiano Santi.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

16ος αιώνας (EL)
Βενετία (EL)
Ιταλία (EL)
ζωγράφος Μιχαήλ Δαμασκηνός (EL)
μεταβυζαντινή ζωγραφική (EL)
16th century (EN)
Post-Byzantine painting (EN)
Italy (EN)
Venice (EN)
painter Michael Damaskinos (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

16ος αιώνας (EL)
Ιταλία; Βενετία (EL)
16th century (EN)
Italy; Venice (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 505-510 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 505-510 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.