Βιβλιοπαρουσίαση: Χοντολίδου et al. (Επιμ.) (2016). Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη – Γλωσσ(ολογ)ικές & Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Βιβλιοπαρουσίαση: Χοντολίδου et al. (Επιμ.) (2016). Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη – Γλωσσ(ολογ)ικές & Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg (EL)
book review: Hodolidou et al. (Eds.) (2016). Mnimi Sofroni Chatzissavidi - Gloss(olog)ikes & Paidagogikes Prosengiseis. Athens: Gutenberg. (EN)

Skourtou, Eleni

Πάντα ο ΣωφρόνηςΧοντολίδου, Ε., Τσοκαλίδου, Ρ., Τεντολούρης, Φ., Κυρίδης, Α., & Βακαλόπουλος, Κ. (Επιμ.) (2016). Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη – Γλωσσ(ολογ)ικές & Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg. (EL)
Πάντα ο ΣωφρόνηςΧοντολίδου, Ε., Τσοκαλίδου, Ρ., Τεντολούρης, Φ., Κυρίδης, Α., & Βακαλόπουλος, Κ. (Επιμ.) (2016). Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη – Γλωσσ(ολογ)ικές & Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Βιβλιοπαρουσίαση (EL)
book review (EN)

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ)/Α.Π.Θ. (EL)
School of Early Childhood Education (S. of E.C.E.)/AUTH (EN)

Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

2016-12-13


ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ - School of Early Childhood Education Faculty of Education, AUTH (EL)

2459-3737
Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης; Vol 2 (2016); 177-180 (EL)
Dialogoi! Theory and Praxis in Education; Vol 2 (2016); 177-180 (EN)

Copyright (c) 2016 Eleni Skourtou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.