Ίχνη του εφήμερου: Το χρονικό της μόνιμης έκθεσης κοστουμιών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΊχνη του εφήμερου: Το χρονικό της μόνιμης έκθεσης κοστουμιών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (EL)
“Traces of the Ephemeral”: The Costume Exhibition of the National Theatre of Northern Greece (EN)

Κερτεμελίδου, Παρασκευή

Το χρονικό της μόνιμης έκθεσης κοστουμιών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. (EL)
The Costume Exhibition of the National Theatre of Northern Greece. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2018-12-13


ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ - School of Early Childhood Education Faculty of Education, AUTH (EL)

2459-3737
Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης; Vol 4; 189-193 (EL)
Dialogoi! Theory and Praxis in Education; Vol 4; 189-193 (EN)

Copyright (c) 2018 Παρασκευή Κερτεμελίδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.