Οικονομίδου, Σ. (2015). Το παιδί πίσω από τις λέξεις: Ο εννοούμενος αναγνώστης των παιδικών βιβλίων. Αθήνα: Gutenberg

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Οικονομίδου, Σ. (2015). Το παιδί πίσω από τις λέξεις: Ο εννοούμενος αναγνώστης των παιδικών βιβλίων. Αθήνα: Gutenberg (EL)
Οικονομίδου, Σ. (2015). Το παιδί πίσω από τις λέξεις: Ο εννοούμενος αναγνώστης των παιδικών βιβλίων. Αθήνα: Gutenberg (EN)

Kanatsouli, Meni

Βιβλιοπαρουσίαση (EL)
Book review (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παιδική λογοτεχνία (EL)
βιβλιοπαρουσίαση (EL)
Children's Literature (EN)
book review (EN)

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ)/Α.Π.Θ. (EL)
School of Early Childhood Education (S. of E.C.E.)/AUTH (EN)

Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

2016-02-01


ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ - School of Early Childhood Education Faculty of Education, AUTH (EL)

2459-3737
Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης; Vol 1 (2015); 143-145 (EL)
Dialogoi! Theory and Praxis in Education; Vol 1 (2015); 143-145 (EN)

Copyright (c) 2016 Meni Kanatsouli (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.