Αρχιτεκτονική και ψυχολογία, διαβίωση σε ακραίες συνθήκες εγκλεισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πολυτεχνείο Κρήτης
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αρχιτεκτονική και ψυχολογία, διαβίωση σε ακραίες συνθήκες εγκλεισμού (EL)
Architecture and psychology: living in confined spaces (EN)

Σκαντζη Θεοδωρα-Ρεγγινα (EL)
Skantzi Theodora-Reggina (EN)

Ουγγρινης Κωνσταντινος-Αλκετας (EL)
Χατζησαββα Δημητρα (EL)
Τσακαλακης Δημητριος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Ouggrinis Konstantinos-Alketas (EN)
Technical University of Crete (EN)
Tsakalakis Dimitrios (EN)
Chatzisavva Dimitra (EN)

Μέσω της συγκεκριμένης έρευνας γίνεται μία προσπάθεια καλύτερης κατανόησης ζητημάτων που προκύπτουν στη ζωή/διαβίωση σε ακραίες συνθήκες εγκλεισμού και του πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά, μέσα από την συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων επιστημονικών πεδίων. Η ψυχολογία και η αρχιτεκτονική συναντιούνται για να αναλυθεί το ζήτημα. Τι σημαίνει η άνεση και η οικειότητα στον περιορισμένο χώρο διαβίωσης; Τι σημαίνει η έννοια της κατοικισημότητας; Ζώντας σε μία περίοδο που ο χώρος διαρκώς μειώνεται και καλούμαστε να ζούμε σε όλο και μικρότερα σπίτια, πώς ο άνθρωπος, με ποιες μικροεπεμβάσεις και αναπτύσσοντας ποιες στρατηγικές θα επιφέρει την άνεση και την οικειότητα σε αυτούς του στενούς χώρους; Η παρούσα έρευνα είναι μία απόπειρα μελέτης περίπτωσης του θέματος, αρχικά μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την ηλεκτρονική βιβλιογραφία. Η παρουσίαση δίνει νέα στοιχεία προς μελέτη καθώς επιχειρείται μία σύντομη ποσοτική έρευνα για τις απόψεις του πληρώματος ενός υποβρυχίου και παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό επιτόπιας έρευνας σε ελληνικό υποβρύχιο. Κατά την επίσκεψη μοιράσθηκε ερωτηματολόγιο σε 13 συμμετέχοντες και τα αποτελέσματα παρατίθενται, βοηθώντας κατά πολύ την πορεία και τα τελικά συμπεράσματα της έρευνας. Παρατηρώντας την σημαντική επιρροή του χώρου στην ψυχολογία και την γνωστική λειτουργία δίνεται έμφαση σε χωρικές ποιότητες όπως είναι η οπτική «θερμοκρασία», η ένταση και το χρώμα του φωτός, το ηχητικό τοπίο, οι απτικές υφές και γενικότερα τα χωρικά χαρακτηριστικά εκείνα που συνιστούν την αίσθηση της «φωλιάς». Σημαντική παράμετρος όλων αυτών φυσικά ήταν η αίσθηση της ιδιωτικότητας και της οικειότητας στο χώρο. (EL)
The scope of thish research was to pursue greater insight on the psychological implications occurred when living in confined spaces and address these issues through the specific spatial interventions that can mitigate the negative symptoms, through an interdisciplinary framework, based on Psychology and Architecture. What does comfort and appropriation mean in a confined living space? Living at a time when the available urban living space continuously decreases and people are called to live in increasingly smaller homes, it is essential to research and develop strategies and intervention methodologies that can increase qualitative factors, which enhance the sense of comfort and appropriation. This specific research is the first step of a longitudinal study to achieve the aforementioned goals, conducted through literature review combined with a field research on the crew of a submarine crew. The presentation includes the data found through the quantitative survey on the reports of the submarine crew, and is examined in conjunction with the visual analysis of the spatial characteristics identified from the on-site research in the submarine of the Greek Navy. The information was gathered through a questionnaire distributed to participating crew and the observation protocols set up for this research. The results of this pilot case study helped significantly to clarify the issues that must be addressed, as well as identify potential counter-measures. (EN)

other
conferenceItem

Κοινωνική και προσωπική ζωή μέσα στο Υ/Β (EL)
Περιβαλλοντική ψυχολογία (EL)
Κατοικισιμότητα και βιωσιμότητα (EL)
Human factors (EL)
Ψυχολογία και αρχιτεκτονική (EL)
Διαβίωση και ψυχολογία στις ακραίες συνθήκες υποβρυχίου (EL)

Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Technical University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Technical University of Crete (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.