Αξιοποίηση υπολειμμάτων οινοποιίας, περιοχής Αποκορώνου Χανίων, μέσω καύσης σε ρευστοποιημένη κλίνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Αξιοποίηση υπολειμμάτων οινοποιίας, περιοχής Αποκορώνου Χανίων, μέσω καύσης σε ρευστοποιημένη κλίνη (EL)

Μερκουλιδη Γεωργια (EL)
Merkoulidi Georgia (EN)

Βαμβουκα Δεσποινα (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Γαλετακης Μιχαλης (EL)
Πενταρη Δεσποινα (EL)
Technical University of Crete (EN)
Pentari Despoina (EN)
Galetakis Michalis (EN)
Vamvouka Despoina (EN)

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των υπολειμμάτων από καλλιέργειες ή οινοποίηση αμπελώνων ως πιθανά εναλλακτικά καύσιμα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από πειράματα καύσης υπολειμμάτων από καλλιέργειες και οινοποίηση αμπελώνα σε μια μονάδα ρευστοποιημένης κλίνης φυσαλίδων και μελετήθηκε η απόδοση της καύσης και οι εκπομπές αέριων ρύπων (CO, SO2 και ΝΟx). Τα καύσιμα ήταν τα κλαδευτικά υπολείμματα του αμπελώνα (κληματίδες) και στερεά υπολείμματα επεξεργασίας σταφυλιών (στέμφυλα) για παραγωγή κρασιού. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας δείχνουν ότι τα υπολείμματα επεξεργασίας σταφυλιών (στέμφυλα) δεν είναι ικανά από μόνα τους να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς ως εναλλακτικά καύσιμα για την παραγωγή θερμότητας. Όμως, σε συνδυασμό με τα κλαδευτικά υπολείμματα του αμπελώνα (κληματίδες), παρουσιάζουν ενδιαφέρον καθώς τα καύσιμα αυτά εμφανίζουν υψηλή περιεκτικότητα σε πτητικά συστατικά και αρκετά υψηλή θερμαντική ικανότητα. Για μίγματα των δύο καυσίμων όπου το ποσοστό των στέμφυλων είναι μέχρι 30% και ο ρυθμός τροφοδοσίας μικρότερος από 0,72 kg/h, οι εκπομπές ρύπων διατηρούνται στα επιτρεπτά όρια. Μεταβολές στο ποσοστό περίσσειας του αέρα ή στο ρυθμό τροφοδοσίας του καυσίμου προκάλεσαν αλλαγές στη θερμοκρασία της ρευστοποιημένης κλίνης, ενώ δεν επηρέασαν σημαντικά τις εκπομπές CO, NOx. Οι εκπομπές SO2 διατηρήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε όλα τα πειράματα. (EL)

bachelorThesis

Βιομάζα (EL)
Α.Π.Ε (EL)
Bio-energy (Biomass energy),Bioenergy (Biomass energy),Biofuels,Biological fuels,Energy, Biomass,Microbial energy conversion,biomass energy,bio energy biomass energy,bioenergy biomass energy,biofuels,biological fuels,energy biomass,microbial energy conversion (EN)
Alternate energy sources,Alternative energy sources,Energy sources, Renewable,Renewable energy resources,Sustainable energy sources,renewable energy sources,alternate energy sources,alternative energy sources,energy sources renewable,renewable energy resources,sustainable energy sources (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (EL)
Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.