Μεθοδολογία εκτίμησης εργασιακού κινδύνου από μηχανικούς κραδασμούς στα μεταλλευτικά και τεχνικά έργα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μεθοδολογία εκτίμησης εργασιακού κινδύνου από μηχανικούς κραδασμούς στα μεταλλευτικά και τεχνικά έργα (EL)

Παναγοπουλου Κυριακη (EL)
Panagopoulou Kyriaki (EN)

Αγιουταντης Ζαχαριας (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Παπαδακης Γεωργιος (EL)
Γαλετακης Μιχαλης (EL)
Agioutantis Zacharias (EN)
Papadakis Georgios (EN)
Technical University of Crete (EN)
Galetakis Michalis (EN)

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται μια μεθοδολογία εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου από μηχανικούς κραδασμούς οι οποίοι δημιουργούνται κατά τη διάρκεια διαφόρων εργασιών τόσο στα μεταλλευτικά όσο και στα τεχνικά έργα. Περιλαμβάνει τόσο τους κραδασμούς για ολόκληρο το σώμα, όσο και για το σύστημα χειρός-βραχίονα (πηχεοκαρπικός άξονας). Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής: Αρχικά γίνεται η περιγραφή των μηχανικών κραδασμών (τρόποι δημιουργίας, φυσικά μεγέθη που μετρώνται), αναφέρονται οι συνέπειες τους στον ανθρώπινο οργανισμό και τα όρια έκθεσης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Ακολούθως αναπτύσσεται η μεθοδολογία η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί για την εκτίμηση του κινδύνου λόγω των μηχανικών κραδασμών τονίζοντας τρία βασικά σημεία, αυτά της αξιολόγησης του κινδύνου, της εξάλειψης ή μείωσης της έκθεσης και της επίβλεψης υγείας. Εν συνεχεία παρατίθεται η ανάπτυξη της μεθοδολογίας μέτρησης και αξιολόγησης μηχανικών κραδασμών (χρονική και συχνοτική ανάλυση). Η μεθοδολογία μέτρησης και αξιολόγησης εφαρμόστηκε σε δύο μετρήσεις που πάρθηκαν στο εργαστήριο, για το σύστημα χειρός-βραχίονα και στη συνέχεια σε τέσσερις μετρήσεις που πάρθηκαν σε μηχανοκίνητα οχήματα εν ώρα εργασίας για ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα. Τέλος, έγινε αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. (EL)

bachelorThesis

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία (EL)
Employees--Health and hygiene,Health of workers,Hygiene, Industrial,Industrial health engineering,Occupational health and safety,Occupational safety and health,Occupations--Health aspects,Work environment--Health aspects,industrial hygiene,employees health and hygiene,health of workers,hygiene industrial,industrial health engineering,occupational health and safety,occupational safety and health,occupations health aspects,work environment health aspects (EN)
Industrial accidents--Prevention,Industries--Safety measures,Job safety,Occupational hazards, Prevention of,Occupational health and safety,Occupational safety and health,Prevention of industrial accidents,Prevention of occupational hazards,Safety, Industrial,Safety engineering,Safety measures,Safety of workers,industrial safety,industrial accidents prevention,industries safety measures,job safety,occupational hazards prevention of,occupational health and safety,occupational safety and health,prevention of industrial accidents,prevention of occupational hazards,safety industrial,safety engineering,safety measures,safety of workers (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (EL)
Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.