Υπολογισμός τάσεων και μετατοπίσεων σε υπόγεια ανοίγματα με την αριθμητική μέθοδο των ασυνεχών μετατοπίσεων στις τρεις διαστάσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Υπολογισμός τάσεων και μετατοπίσεων σε υπόγεια ανοίγματα με την αριθμητική μέθοδο των ασυνεχών μετατοπίσεων στις τρεις διαστάσεις (EL)

Σταντζουρης Δημητριος (EL)
Stantzouris Dimitrios (EN)

Εξαδακτυλος Γεωργιος (EL)
Ξηρουδακης Γεωργιος (EL)
Αγιουταντης Ζαχαριας (EL)
Προβιδακης Κωνσταντινος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Agioutantis Zacharias (EN)
Technical University of Crete (EN)
Providakis Konstantinos (EN)
Exadaktylos Georgios (EN)
Xiroudakis Georgios (EN)

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την μελέτη της εντατικής και παραμορφωσιακής κατάστασης των στοιχείων, επάνω και γύρω από τα σύνορα διαφόρων υπογείων ανοιγμάτων εντός συνεχούς και μη μέσου, με την αριθμητική μέθοδο των ασυνεχών μετατοπίσεων.Η πρόβλεψη της μεταβολής του πεδίου των τάσεων και των μετατοπίσεων που προκαλούνται από υπόγειες εκμεταλλεύσεις και σήραγγες είναι αναγκαία κατά τον σχεδιασμό οποιουδήποτε υπόγειου έργου. Η ανάλυση του προβλήματος, έγινε με τη χρήση της αριθμητικής μεθόδου των συνοριακών στοιχείων, και συγκεκριμένα με την μέθοδο των ασυνεχών μετατοπίσεων για ελαστικό και ισότροπο μέσο, στις τρεις διαστάσεις. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε ο ήδη υπάρχοντας στην βιβλιογραφία αλγόριθμος ‘TWODD’ (Crouch and Starfield, 1990) ο οποίος λύνει προβλήματα στις δύο διαστάσεις.Με βάση αυτόν κατασκευάστηκαν: • Κώδικας στο υπολογιστικό πακέτο MATLAB • Τροποποιημένος κώδικας για επίλυση στις τρεις διαστάσεις με επίπεδα τριγωνικά στοιχεία (Kuriyama and Mizuta, 1993) • Επιπρόσθετος κώδικας για την διόρθωση των εφαπτομενικών τάσεων • Κώδικας για τον υπολογισμό των τάσεων και των μετατοπίσεων σε οποιοδήποτε σημείο επάνω και γύρω από τα σύνορα • Κώδικας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε μορφή διαγραμμάτων και πολυχρωματικών επιφανειών Η δέσμη προγραμμάτων που δημιουργήθηκε, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για το σχεδιασμό υπογείων έργων σε γραμμικά ελαστικά πετρώματα και για την ανάδρομη ανάλυση επί τόπου μετρήσεων παραμορφώσεων ή τάσεων σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις. (EL)

bachelorThesis

BEM (Engineering analysis),BIE analysis,BIE methods,Boundary element analysis,Boundary elements methods,Boundary integral equation analysis,Boundary integral equation methods,Boundary integral methods,boundary element methods,bem engineering analysis,bie analysis,bie methods,boundary element analysis,boundary elements methods,boundary integral equation analysis,boundary integral equation methods,boundary integral methods (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (EL)
Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.