Τεχνικές κατασκευής υδρογεωτρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Τεχνικές κατασκευής υδρογεωτρήσεων (EL)

Κανελλος Σταυρος (EL)
Kanellos Stavros (EN)

Στειακακης Μανωλης (EL)
Αγιουταντης Ζαχαριας (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Κελεσιδης Βασιλειος (EL)
Agioutantis Zacharias (EN)
Technical University of Crete (EN)
Steiakakis Manolis (EN)
Kelesidis Vasilis (EN)

Η αξία του νερού για τη διατήρηση της ζωής και την ανάπτυξη των κοινωνιών είναι αδιαμφισβήτητη. Ο άνθρωπος προκειμένου να ανιχνεύσει και να συλλέξει το γλυκό νερό που υπάρχει τόσο στην επιφάνεια όσο και στο υπέδαφος επινόησε διάφορες μεθόδους καικατασκεύασε πλήθος τεχνικών έργων (πχ: φράγματα, λιμνοδεξαμενές, υδρογεωτρήσεις κ.ά). Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στις υδρογεωτρήσεις. Οι υδρογεωτρήσεις αποτελούν ορύγματα μεγάλου βάθους σε σχέση με τη διάμετρο τους, τα οποία εξυπηρετούν στην αναζήτηση και εκμετάλλευση των υδροφόρων στρωμάτων. Για τη διάνοιξη τωνυδρογεωτρήσεων χρησιμοποιούνται τα γεωτρύπανα. Στη σχεδίαση της βέλτιστης ανόρυξης παίζει σημαντικό ρόλο η κατάλληλη ρύθμιση των γεωτρητικών παραμέτρων. Οι γεωτρητικές παράμετροι περιγράφουν τα μεγέθη που συνδέονται με τη λειτουργία και τον εξοπλισμό του γεωτρυπάνου συμπεριλαμβανομένου του γεωτρητικού ρευστού. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή των παραμέτρων αυτών και η εξέταση του τρόπου επίδρασης τους στο ρυθμό προχώρησης του κοπτικού. Στα πλαίσια της διπλωματικής γίνεται ακόμη παρουσίαση ορισμένων τεχνικών διάτρησης. Ορισμένες από αυτές εφαρμόζονται κατά κόρον στο πεδίο, ενώ άλλες αναμένεται να χρησιμοποιηθούν στο εγγύς μέλλον καθώς εκτιμάται ότι θα συντελέσουν στην γρηγορότερη και οικονομικότερη διάτρηση των πετρωμάτων. (EL)

bachelorThesis

Υδρογεωτρήσεις (EL)
Κοπτικό άκρο (EL)
Γεωτρητικές παράμετροι (EL)
Τεχνικές διάτρησης (EL)
Water well (EN)
Drilling parameters (EN)
Drilling methods (EN)
Drilling, Water well,Water drilling,Well drilling, Water,water well drilling,drilling water well,water drilling,well drilling water (EN)
Drill bits (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (EL)
Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.