Χαρακτηρισμός της βραχομάζας κατά την εξόρυξη δίδυμων σηράγγων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Χαρακτηρισμός της βραχομάζας κατά την εξόρυξη δίδυμων σηράγγων (EL)

Προεστακης Αριστειδης (EL)
Proestakis Aristeidis (EN)

Εξαδακτυλος Γεωργιος (EL)
Στειακακης Μανωλης (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Γαλετακης Μιχαλης (EL)
Technical University of Crete (EN)
Exadaktylos Georgios (EN)
Galetakis Michalis (EN)
Steiakakis Manolis (EN)

Η διπλωματική εργασία που ακολουθεί έχει στόχο την σύγκριση της ποιότητας της βραχομάζας κατά μήκος της σχεδιασμένης χάραξης διδύμων σηράγγων η οποία προέκυψε (α) από την ανάλυση και παρεμβολή δεδομένων από πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις στην φάση της έρευνας, (β) από σχετικά πυκνές αποτυπώσεις των μετώπων κατά την εκσκαφή της σήραγγας και τέλος (γ) από ανάδρομη ανάλυση των καταγραφών του ΤΒΜ. Για τον σκοπό αυτό περισυλλέχθηκαν τα απαραίτητα δεδομένα για την παρούσα εργασία που προέκυψαν κατά την διάνοιξη των δίδυμων σηράγγων Kwai Tsing στο Χονγκ Κονγκ και συγκεκριμένα της δίδυμης σήραγγας Tsing Tsuen. Η γεωτεχνική ταξινόμηση της ποιότητας βραχομάζας έγινε χρησιμοποιώντας το σύστημα (Rock Mass Rating) που προτάθηκε από τον BieniawskiI το 1989. Η εκτίμηση του RMR σε όλο το μήκος της σήραγγας έγινε με χρήση κατάλληλης μεθόδου παρεμβολής δεδομένων. Η αξιοπιστία των προβλέψεων από της γεωτρήσεις ελέγχθηκε με την σύγκριση των επί τόπου αποτυπώσεων των μετώπων κατά την εκσκαφή των σηράγγων. Κατόπιν έγινε υπολογισμός των παραμέτρων λειτουργίας του Μηχανήματος Ολομέτωπης Κοπής (Tunnel Boring Machine) και κατόπιν της ειδικής ενέργειας (Specific Energy) που καταναλώνεται για τη θραύση του πετρώματος. Η ειδική ενέργεια χρησιμοποιήθηκε στην συνέχεια για την ανάδρομη ανάλυση των καταγραφών του TBM για την πρόβλεψη του δείκτη ποιότητας της βραχομάζας RMR κατά μήκος της σήραγγας. Τέλος γίνεται η σύγκριση των προβλέψεων του RMR κατά μήκος της σήραγγας που προέκυψαν και από τις τρεις διαφορετικές πηγές δεδομένων. (EL)

bachelorThesis

Specific energy (EN)
RMR (EN)
Rock mechanics research,rock mechanics research (EN)
TBM (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (EL)
Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.