Εκτίμηση αποθεμάτων και σχεδιασμός έργων προσπέλασης - προπαρασκευής βωξιτικού κοιτάσματος στη θέση Μουκιχρί από γεωλογικά - τοπογραφικά δεδομένα και δεδομένα δειγματοληπτικών γεωτρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εκτίμηση αποθεμάτων και σχεδιασμός έργων προσπέλασης - προπαρασκευής βωξιτικού κοιτάσματος στη θέση Μουκιχρί από γεωλογικά - τοπογραφικά δεδομένα και δεδομένα δειγματοληπτικών γεωτρήσεων (EL)

Νικοληας Ευσταθιος (EL)
Nikolias Efstathios (EN)

Εξαδακτυλος Γεωργιος (EL)
Μανουτσογλου Εμμανουηλ (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Γαλετακης Μιχαλης (EL)
Manoutsoglou Emmanouil (EN)
Technical University of Crete (EN)
Exadaktylos Georgios (EN)
Galetakis Michalis (EN)

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση των γεωλογικών και μεταλλευτικών αποθεμάτων ομάδος φακοειδών κοιτασμάτων βωξίτη της περιοχής «Μουκιχρί» από γεωλογικά - τοπογραφικά δεδομένα και δεδομένα δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, και εν τέλει ο σχεδιασμός των υπόγειων έργων προσπέλασης - προπαρασκευής της εκμετάλλευσης. Καταρχήν εξετάζεται η γεωλογία και κοιτασματολογία της περιοχής. Στη συνέχεια σχεδιάζεται η γεωμετρία του κοιτάσματος στο τρισδιάστατο χώρο από τα δεδομένα των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, κατασκευάζεται το μοντέλο ισοπαχών του βωξίτη και στη συνέχεια εκτιμώνται τα Γεωλογικά Αποθέματα. Κατόπιν σχεδιάζονται τα υπόγεια έργα προσπέλασης προς τους φακούς με ελάχιστο πάχος 2-3 m. Με βάση την «γεωγραφία» του κοιτάσματος γίνεται κατόπιν η επιλογή της μεθόδου εκμετάλλευσης και με βάση αυτή σχεδιάζονται τα έργα προπαρασκευής. Η τρισδιάστατη μοντελοποίηση της τοπογραφίας της περιοχής, το κοίτασμα, και τα έργα προσπέλασης και περιχάραξης ή προπαρασκευής έγινε με τη βοήθεια των σχεδιαστικών προγραμμάτων AutoCAD® 3d civil 2006 και AutoCAD® 2012. Τέλος προτείνεται η μέθοδος εκμετάλλευσης και εκτιμώνται τα μεταλλευτικά αποθέματα. (EL)

bachelorThesis

Design of underground mining (EN)
Bauxite reserves (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (EL)
Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.