Παραμετρική ανάλυση ευστάθειας των πρανών εκμετάλλευσης του ορυχείου Αμυνταίου ως προς τους σχηματισμούς υποβάθρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Παραμετρική ανάλυση ευστάθειας των πρανών εκμετάλλευσης του ορυχείου Αμυνταίου ως προς τους σχηματισμούς υποβάθρου (EL)

Γρηγοριαδου Αυγη (EL)
Grigoriadou Avgi (EN)

Εξαδακτυλος Γεωργιος (EL)
Στειακακης Μανωλης (EL)
Αγιουταντης Ζαχαριας (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Agioutantis Zacharias (EN)
Technical University of Crete (EN)
Steiakakis Manolis (EN)
Exadaktylos Georgios (EN)

Το φαινόμενο της αστοχίας είναι πολύ συχνό τόσο σε υπαίθριες όσο και υπόγειες εκμεταλλεύσεις. Το υπαίθριο λιγνιτωρυχείο του Αμυνταίου εμφανίζει ένα πλήθος αστοχιών καθ’ όλη τη διάρκεια εκμετάλλευσης του. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της ευστάθειας των πρανών στο ορυχείο του Αμυνταίου με σκοπό να βρεθούν τα πιθανά αίτια των κατολισθήσεων. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν και μελετήθηκαν πιθανά σενάρια βάσει των σχηματισμών που βρίσκονται κάτω από το τεχνικό πέρας της εκμετάλλευσης. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από την ΔΕΗ και από βιβλιογραφικές αναφορές. Η μοντελοποίηση των παραπάνω σεναρίων πραγματοποιήθηκε με την χρήση του λογισμικού Geostudio2004 και το πρόγραμμα SLOPE/W. Επιπρόσθετα πραγματοποιείται σύγκριση και ανάλυση των αποτελεσμάτων και προτείνονται λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. (EL)

bachelorThesis

Coal mines and mining--Accidents,coal mine accidents,coal mines and mining accidents (EN)
Slope stability (Soil mechanics),slopes soil mechanics stability,slope stability soil mechanics (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (EL)
Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.