Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση επίπεδων βραζιλιανών δίσκων υπό αντιδιαμετρική θλίψη.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση επίπεδων βραζιλιανών δίσκων υπό αντιδιαμετρική θλίψη. (EL)

Πατελη Αννα (EL)
Pateli Anna (EN)

Εξαδακτυλος Γεωργιος (EL)
Σαρρής Ερνέστος (EL)
Αγιουταντης Ζαχαριας (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Agioutantis Zacharias (EN)
Technical University of Crete (EN)
Exadaktylos Georgios (EN)

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε πειραματική και αριθμητική διερεύνηση του επίπεδου βραζιλιανού δίσκου για διάφορες γωνίες επαφής (2α) με σκοπό την ανάλυση της δημιουργίας του εντατικού και παραμορφωσιακού πεδίου που τελικά οδηγεί το δείγμα στην αστοχία. Βασικός στόχος ήταν η εργαστηριακή διερεύνηση του προβλήματος της αλλαγής της φόρτισης, από μήκος τόξου 100, σε ομοιόμορφα κατανεμημένη φόρτιση επί του επίπεδου άκρου των δίσκων, στο πρόβλημα της αντιδιαμετρικής φόρτισης επίπεδων δίσκων. Η αριθμητική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε με στόχο την αναπαραγωγή των συνθηκών που επικρατούν κατά την διάρκεια της δοκιμής στο εργαστήριο και η καλύτερη δυνατή προσομοίωση για την μελέτη των συνθηκών θραύσης και δημιουργίας ρωγμών όταν το δείγμα φτάσει κοντά στο σημείο έναρξης της θραύσης του. Η διερεύνηση αυτή έγινε με την εφαρμογή του κριτηρίου του Griffith. Η μελέτη δημιουργίας του εντατικού και παραμορφωσιακού πεδίου καθώς επίσης και τα όρια αστοχίας ενός υλικού είναι μεγάλης σημασίας για έναν μηχανικό διότι αυτές οι παράμετροι καθορίζουν τις αντοχές αυτού του υλικού και βοηθά στον υπολογισμό των συντελεστών ασφαλείας αυτού για διάφορες χρήσεις. Μια σημαντική χρήση είναι και η μελέτη καταλληλότητας και ασφάλειας αναστύλωσης αρχαίων μνημείων με απώτερο σκοπό τη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τα εργαστηριακά πειράματα και καταστατικά μοντέλα προσομοίωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία υπολογισμού για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας των υλικών που θα κληθούν να αντικαταστήσουν κάποια προϋπάρχοντα σε αρχαία μνημεία. Οι αριθμητικές προσομοιώσεις προβλέπουν γενικά, τους μηχανισμούς που πιθανών να προκαλέσουν την αστοχία ή την δημιουργία ρωγμών κατά τη διάρκεια ζωής των υλικών, από τις διάφορες επιδράσεις που μπορεί να επέλθουν από το εντατικό πεδίο. Για την εργαστηριακή και αριθμητική προσομοίωση της δοκιμής του επίπεδου βραζιλιανού δίσκου δημιουργήθηκαν διάφορα δοκίμια και δισδιάστατα μοντέλα με τα οποία μελετήθηκαν οι αντοχές και οι διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν αυτού του τύπου τη δοκιμή. (EL)

bachelorThesis

FEA (Numerical analysis),FEM (Numerical analysis),Finite element analysis,finite element method,fea numerical analysis,fem numerical analysis,finite element analysis (EN)
Rock mechanics research,rock mechanics research (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (EL)
Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.