Σχεδιασμός από αέρα διασκόπησης με τη γεωφυσική μέθοδο πλήρους τανυστή βαθμίδας της έντασης του πεδίου της βαρύτητας της Γης. Εφαρμογή σε μεταλλευτική έρευνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σχεδιασμός από αέρα διασκόπησης με τη γεωφυσική μέθοδο πλήρους τανυστή βαθμίδας της έντασης του πεδίου της βαρύτητας της Γης. Εφαρμογή σε μεταλλευτική έρευνα (EL)
Geophysical survey design using the airborne full tensor gravimetry. Application in mining exploration (EN)

Παρασχος Αθανασιος (EL)
Paraschos Athanasios (EN)

Εξαδακτυλος Γεωργιος (EL)
Βαφειδης Αντωνιος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Γρηγορουδης Ευαγγελος (EL)
Vafeidis Antonios (EN)
Technical University of Crete (EN)
Exadaktylos Georgios (EN)
Grigoroudis Evaggelos (EN)

Η παρούσα διπλωματική αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος, αναπτύσσεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) του καινοτόμου προϊόντος “Daedalus Project”, μιας ιπτάμενη πλατφόρμας χαμηλού υψομέτρου που χαρακτηρίζεται ως HaaS (Hardware-as-a-Service) και έχει ένα εύρος εφαρμογών. Αποτελεί το πρώτο προϊόν της spin-off εταιρείας “Daedalus I.K.E.” και έχει σκοπό την εύρεση επενδυτή, συγκεκριμένα, επιζητά κεφάλαια από seed-funding (πρώιμη χρηματοδότηση) ή από business angels (επιχειρηματικούς αγγέλους). Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται και αναλύεται μια υπηρεσία που μπορεί η πλατφόρμα να υποστηρίξει και να είναι άμεσα εφαρμόσιμη σε διασκοπήσεις για έρευνα πετρελαίου ή μεταλλικών ορυκτών. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται η δυνατότητα προσαρμογής του βαρυτομετρικού εξοπλισμού στο “Daedalus Project” και η χρησιμότητα της μεθόδου πλήρους τανυστή βαθμίδας της έντασης του πεδίου της βαρύτητας. Τέλος, παρουσιάζονται εφαρμογές και τα πλεονεκτήματα της μεθόδου που είναι: μείωση κινδύνου εξερεύνησης, καλύτερη ανάλυση, παρεμβολές πολύ χαμηλού θορύβου, ταχύτερη και φθηνότερη συλλογή δεδομένων, απόκτηση δεδομένων-ερμηνεία σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, αξιόπιστη ενσωμάτωση για μοντελοποίηση με σεισμικά δεδομένα. (EL)
The following thesis is divided in two parts. Firstly, we develop the business plan of the innovative product Daedalus Project, which is a low-altitude flying platform, characterized as HaaS (Hardware-as-a-Service) and has a range of applications. It is the first product of the spin-off company Daedalus PC, whose purpose is to find investor, specifically referred to seek funds from seed-funding (early financing) or from business angels. In the second part, this thesis present and analyze a service of the platform that can support and be directly applicable to oil and mineral exploration. Particularly, The possibility of adaptation of gravimetric equipment to Daedalus Project is presented as well as the usefulness of full-tensor gravimetry method is examined. Finally, the applications as well as the advantages of this method are presented that include: mitigation of the exploration risk, better resolution, low noise interference quicker and less expensive data acquisition, real-time data acquisition and interpretation, robust integration for modelling with earthquake data. (EN)

bachelorThesis

Επιχειρηματικό σχέδιο για καινοτόμα ιπτάμενη πλατφόρμα (EL)
Μέτρηση του πλήρους τανυστή της βαθμίδας της έντασης του βαρυτικού πεδίου (EL)
Business plan for a LAP - UAV (EN)
Geophysics - Airborne Gravity Gradiometry (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (EL)
Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.