Προσομοίωση δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για το σχεδιασμό διασκόπησης στο θαλάσσιο χώρο του Πατραϊκού Κόλπου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Προσομοίωση δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για το σχεδιασμό διασκόπησης στο θαλάσσιο χώρο του Πατραϊκού Κόλπου (EL)

Παγιαλακης Μιχαηλ (EL)
Pagialakis Michail (EN)

Πασαδακης Νικος (EL)
Βαφειδης Αντωνιος (EL)
Μανουτσογλου Εμμανουηλ (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Manoutsoglou Emmanouil (EN)
Vafeidis Antonios (EN)
Technical University of Crete (EN)
Pasadakis Nikos (EN)

Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η χρήση συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για τον σχεδιασμό διασκόπησης στην περιοχή του Πατραϊκού κόλπου. Για την πειραματική διαδικασία (προσομοιώσεις) επιλέχθηκε τμήμα υπάρχουσας ερμηνευμένης σεισμικής γραμμής, της ΙΟΝ-7, χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλοι αλγόριθμοι οι οποίοι αναπτύχθηκαν στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ακολούθως πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των συνθετικών καταγραφών με την χρήση των παραπάνω αλγορίθμων. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των συνθετικών δεδομένων ανάκλασης για την μελέτη της στρωματογραφίας της περιοχής καθώς και των πετρελαιοπιθανών περιοχών του Πατραϊκού κόλπου. Στη περιοχή μελέτης παλαιότερες σεισμικές καταγραφές εντόπισαν διαπυρισμό αλατούχου δόμου όπου μπορεί να αποτελέσει παγίδα πετρελαίου. Επιλύθηκε η κυματική εξίσωση που περιγράφει ελαστικά κύματα (διαμήκη και εγκάρσια) με την μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών, για την δημιουργία συνθετικών δεδομένων του πειράματος. Χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι επεξεργασίας των καταγραφών για την αύξηση των ανακλώμενων κυμάτων. Οι καταγραφές κοινής απόστασης πηγής – δέκτη (Common Offset) αποτελούν μια γρήγορη ένδειξη του υπεδάφους αλλά δεν είναι αποτελεσματικές καθώς υπάρχουν έντονες πολλαπλές ανακλάσεις. Η μέθοδος σεισμικής χωροθέτησης που αντιπροσωπεύει εν μέρη το μοντέλο μας είναι η μέθοδος των Πεπερασμένων Διαφορών. (EL)

bachelorThesis

Σεισμική ανάκλαση (EL)
Γεωφυσική (EL)
Geophysics--Surveys,Geophysics surveys,geophysical surveys,geophysics surveys (EN)
Reflection seismic method,seismic reflection method,reflection seismic method (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (EL)
Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.