Αριθμητική προσομοίωση παραγωγής φυσικού αερίου από ταμιευτήρα βιογενούς αερίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Αριθμητική προσομοίωση παραγωγής φυσικού αερίου από ταμιευτήρα βιογενούς αερίου (EL)

Ζαρα Χαϊδω (EL)
Zara Chaido (EN)

Αγιουταντης Ζαχαριας (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Γαγανης Βασιλειος (EL)
Βαροτσης Νικολαος (EL)
Agioutantis Zacharias (EN)
Technical University of Crete (EN)
Gaganis Vasileios (EN)
Varotsis Nikolaos (EN)

Η παραγωγή σχιστολιθικού αερίου είναι μια από τις ανερχόμενες πηγές ενέργειας που γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση τα τελευταία χρόνια. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια πρώτη προσέγγιση προσομοίωσης της παραγωγής βιογενούς σχιστολιθικού αερίου (shale gas) με τη χρήση υδραυλικής ρωγμάτωσης. Η προσομοίωση αφορά εκμετάλλευση σχιστολιθικού ταμιευτήρα με πολλαπλές γεωτρήσεις από την ίδια επιφανειακή θέση. Σκοπός τηε εργασίας είναι να βρεθεί η βέλτιστη διάταξη των γεωτρήσεων για τη μέγιστη παραγωγή αερίου και να μελετηθούν οι τυχόν αλληλεπιδράσεις των διατάξεων των γεωτρήσεων παραγωγής. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκαν μοντέλα προσομοίωσης ενός συνθετικού ταμιευτήρα με τη χρήση λογισμικού προγράμματος GEM της CMG με τα οποία επιτυγχάνεται παραμετρική διερεύνηση και ανάλυση ευαισθησίας των παραμέτρων του μοντέλου. (EL)

bachelorThesis

Υδραυλική ρωγμάτωση (EL)
Gas, Natural,Sour gas,natural gas,gas natural,sour gas (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (EL)
Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.