Αποτίμηση παραγωγικού δυναμικού Ταμιευτήρα της Ανατολικής Μεσογείου με τη μέθοδο ισοζυγίου μάζας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Αποτίμηση παραγωγικού δυναμικού Ταμιευτήρα της Ανατολικής Μεσογείου με τη μέθοδο ισοζυγίου μάζας (EL)

Συμεωνιδης Αναστασιος (EL)
Symeonidis Anastasios (EN)

Πασαδακης Νικος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Γαγανης Βασιλειος (EL)
Βαροτσης Νικολαος (EL)
Technical University of Crete (EN)
Pasadakis Nikos (EN)
Gaganis Vasileios (EN)
Varotsis Nikolaos (EN)

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης της αναμενόμενης παραγωγής του ταμιευτήρα «Χ» υπό συγκεκριμένα σενάρια εκμετάλλευσης με χρήση της Μεθόδου Ισοζυγίου Μάζας (ΜΙΜ). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό MBal της εταιρείας Petroleum Experts ώστε να καταστεί δυνατή η εκτίμηση του δυναμικού του. Δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος ταμιευτήρας αποτελεί καινούρια ανακάλυψη, η διαθέσιμη γνώση για αυτόν περιορίζεται στο στατικό μοντέλο αφού δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα παραγωγής. Επομένως, η ανάπτυξη των εν λόγω μαθηματικών μοντέλων απαίτησε ιδιαίτερο χειρισμό σχετικά με τα δεδομένα που εισήχθησαν στο πρόγραμμα, λόγω της αβεβαιότητας των τιμών τους, ούτως ώστε να προσομοιωθεί κατά τον πλέον δυνατό ρεαλιστικό τρόπο η διαδικασία παραγωγής. Τα μοντέλα αναπτύχθηκαν κατά τρόπο ώστε να υλοποιείται το σενάριο παραγωγής με βάση τα επενδυτικά πλάνα που έχει καταστρώσει η διαχειρίστρια εταιρία. Επιπρόσθετα, κάποιες τιμές παραμέτρων, για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα, επιλέγησαν κατά τρόπο ώστε τα παραγόμενα μοντέλα να ικανοποιούν τα φυσικά κριτήρια τα οποία τέθηκαν. Όταν το δημιουργούμενο μοντέλο κρίθηκε αξιόπιστο ικανοποιώντας τις προϋποθέσεις που ετέθησαν πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη παραγωγής για κάθε ένα από τα σενάρια που εκτιμούνται ως πιθανά να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν τρία σενάρια (P10, P50, P90) με κυρίαρχη διαφορά τους τον αρχικό όγκο του πετρελαίου (STOIIP) που πληροί τους πόρους του ταμιευτήρα, όπως επίσης και τον όγκο του ταμιευτήρα νερού. Τέλος, δημιουργήθηκαν όλα τα κατάλληλα διαγράμματα τα οποία κατέστησαν δυνατή την αξιολόγηση του κάθε σεναρίου παραγωγής, όπως επίσης και τα συγκριτικά διαγράμματα τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς του κοιτάσματος. (EL)

bachelorThesis

Μεθόδος ισοζυγίου μάζας (EL)
Petroleum geology,petroleum geology (EN)
Material balance (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (EL)
Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.