Μελέτη για την ενεργειακή αξιοποίησης κληματιδών μέσω καύσης σε ρευστοποιημένη κλίνη – παραμετρική αξιολόγηση εκπομπών και τεφρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πολυτεχνείο Κρήτης
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη για την ενεργειακή αξιοποίησης κληματιδών μέσω καύσης σε ρευστοποιημένη κλίνη – παραμετρική αξιολόγηση εκπομπών και τεφρών (EL)

Τρικουβερτης Γεωργιος-Μαριος (EL)
Trikouvertis Georgios-Marios (EN)

Βαμβουκα Δεσποινα (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Αλεβιζος Γεωργιος (EL)
Πενταρη Δεσποινα (EL)
Technical University of Crete (EN)
Pentari Despoina (EN)
Alevizos Georgios (EN)
Vamvouka Despoina (EN)

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από πειράματα καύσης υπολειμμάτων από τα κλαδοδέματα καλλιέργειας αμπελοειδών σε μια μονάδα ρευστοποιημένης κλίνης (Fluidized Bed Combustion, FBC). Μελετήθηκαν η απόδοση της καύσης και οι εκπομπές των αερίων ρύπων (CO, SO2 και NOX), καθώς επίσης και η σύσταση των τεφρών που παράγονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες καύσης. Για τα πειράματα, επιλέχθηκαν δύο ανεξάρτητες μεταβλητές: η παροχή καυσίμου τροφοδοσίας και ο λόγος περίσσειας αέρα. Η παροχή καυσίμου ρυθμιζόταν σε 10, 12 ή 14 g/min, ενώ ο λόγος λ της περίσσειας αέρα κυμαινόταν μεταξύ των τιμών 1,3 και 1,7. Για τον υπολογισμό της απόδοσης της καύσης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της απώλειας θερμότητας . Το καύσιμο έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε άζωτο και σε θείο, υψηλή περιεκτικότητα σε πτητικά συστατικά και χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα, γεγονός που το καθιστά καλής ποιότητας. Η καύση του δείγματος πραγματοποιήθηκε εντός της κλίνης. Οι εκπομπές CO ήταν χαμηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια, ενώ οι εκπομπές SO2 ήταν αμελητέες. Οι εκπομπές NOX σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν υψηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι οι ιπτάμενες τέφρες των κληματίδων έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε Ca, Si, P, K, Mg και Sr. Η περιεκτικότητα όλων των τεφρών σε τοξικά βαρέα μέταλλα (As, Cd, Hg, Pd) είναι χαμηλή. Σύμφωνα με την ορυκτολογική ανάλυση, τα κύρια ορυκτά που εντοπίστηκαν στις ιπτάμενες τέφρες είναι ο ασβεστίτης και ο φερχιλδίτης. Η υψηλότερη απόδοση καύσης παρατηρήθηκε κατά την καύση των κληματίδων για τροφοδοσία καυσίμου F=10g/min και λόγο περίσσειας αέρα λ=1,3. Η αύξηση της περίσσειας αέρα ή η μείωση της τροφοδοσίας του καυσίμου οδήγησε σε μείωση της θερμοκρασίας καύσης και των εκπομπών στη ρευστοποιημένη κλίνη. Η μεταβολή των παραμέτρων αυτών δεν επηρέασε ουσιαστικά τη σύσταση των ιπτάμενων τεφρών. (EL)

masterThesis

Ρευστοποιημένη Κλίνη (EL)
Βιομάζα (EL)
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (EL)

Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Technical University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (EL)
Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.