Εκτίμηση γεωλογικών και μεταλλευτικών αποθεμάτων λιγνιτικού κοιτάσματος και σχεδιασμός εκμετάλλευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πολυτεχνείο Κρήτης
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Εκτίμηση γεωλογικών και μεταλλευτικών αποθεμάτων λιγνιτικού κοιτάσματος και σχεδιασμός εκμετάλλευσης (EL)

Σολομιδης Βασιλειος (EL)
Solomidis Vasileios (EN)

Εξαδακτυλος Γεωργιος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Γαλετακης Μιχαλης (EL)
Σαρατσης Γεωργιος (EL)
Technical University of Crete (EN)
Saratsis Georgios (EN)
Exadaktylos Georgios (EN)
Galetakis Michalis (EN)

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και σκοπός αυτής είναι ο προσδιορισμός των γεωλογικών αποθεμάτων σε ένα κοίτασμα λιγνίτη στο οποίο έχουν προηγηθεί δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και έχει προσδιορισθεί ο συντελεστής SR. Για τον προσδιορισμό των αποθεμάτων χρησιμοποιήθηκαν βασικές μέθοδοι της επιστήμης της Γεωστατιστικής οι οποίες εφαρμόστηκαν με τη χρήση της γλώσσας Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA) μέσα από την εφαρμογή του Microsoft Office Excel 2007. Το δεύτερο τμήμα της εργασίας αποτελείται από τον σχεδιασμό της εκμετάλλευσης του λιγνιτικού κοιτάσματος. Το κοίτασμα και η τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής μοντελοποιήθηκαν με τη χρήση του προγράμματος AutoCAD Civil 3D 2016 καθώς επίσης και ο σχεδιασμός της εκμετάλλευσης για τα πρώτα έξι έτη. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας και των προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των δεδομένων. Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο του ημιβαριογράμματος και του Kriging. Στο τρίτο κεφάλαιο συγκρίνονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον κώδικα που αναπτύχθηκε στο περιβάλλον της VBA σε σχέση με τα αποτελέσματα του βιβλίου “An Introduction to Applied Geostatistics” των Edward H. Isaaks και R.Mohan Srivastava. Τα δεδομένα, τα οποία επεξεργάζονται οι συγγραφείς και εφαρμόζουν διάφορες γεωστατιστικές μεθόδους, είναι οι συγκεντρώσεις της λίμνης Walker στη Νεβάδα των ΗΠΑ. Έπειτα εφαρμόζεται ο προηγούμενος κώδικας σε ένα λιγνιτικό κοίτασμα με σκοπό τον υπολογισμό των μεταλλευτικών και γεωλογικών αποθεμάτων. Στo τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μορφή του ορυχείου μετά τα 6 πρώτα χρόνια της εκμετάλλευσης και στα παραρτήματα δίνονται όλοι οι κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή των γεωστατιστικών μεθόδων και τον υπολογισμό των αποθεμάτων. (EL)

bachelorThesis

Σχεδιασμός υπαίθριας εκμετάλλευσης (EL)
Μοντελοποίηση αποθεμάτων (EL)
Γεωστατιστική (EL)
Λιγνίτης (EL)
Open Pit design (EN)
Lignite (EN)
Geostatistics (EN)
Resource modeling (EN)
Kriging (EN)

Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Technical University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (EL)
Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.