Θεωρία παιγνίων στην εφοδιαστική αλυσίδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘεωρία παιγνίων στην εφοδιαστική αλυσίδα (EL)

Μητρακος Παρις (EL)
Mitrakos Paris (EN)

Ματσατσινης Νικολαος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Καιμακαμης Γεωργιος (EL)
Δαρας Νικολαος (EL)
Technical University of Crete (EN)
Kaimakamis Georgios (EN)
Daras Nikolaos (EN)
Matsatsinis Nikolaos (EN)

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο την εξέταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, τα μέλη της οποίας συνεργάζονται κάνοντας μια συμφωνία με σκοπό να συντονίσουν τις στρατηγικές τους προκειμένου να βελτιώσουν, αφενός μεν την συνολική επίδοση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, αφετέρου δε και το δικό τους ατομικό κέρδος. Θα χρησιμοποιήσουμε την Θεωρία Παιγνίων για να αναλύσουμε τον συντονισμό της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, δεδομένου ότι είναι η καλύτερη μέθοδος για να απεικονίσουμε την διαδικασία λήψης αποφάσεων σε μια κατάσταση με πολλά αλληλοεξαρτώμενα μέρη όπου το αποτέλεσμα εξαρτάται από την ατομική επιλογή κάθε μέρους ξεχωριστά. Παραθέτουμε ένα υποθετικό παράδειγμα για το πώς η Θεωρία Παιγνίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια συντονισμού της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Επειδή τα προϊόντα συχνά παράγονται και καταναλώνονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, η μεταφορά τους αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Αφού, λοιπόν, η μεταφορά αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του κόστους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η συνεργασία στον τομέα αυτό θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Ερευνούμε εάν η συνεργασία μεταξύ πολλαπλών Παρόχων Υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Logistics Service Providers ή LSP) θα ήταν επωφελής. Εξετάζουμε επίσης, αν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και συνεργασίες μέσω του όγκου των προϊόντων και πως αυτές θα μπορούσαν να διατεθούν δίκαια στα συνεργαζόμενα μέλη. (EL)

masterThesis

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (EL)
Θεωρία παιγνίων (EL)
Game theory (EN)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (EL)
Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.