Τρισδιάστατη εκτύπωση & στρατιωτικές εφαρμογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤρισδιάστατη εκτύπωση & στρατιωτικές εφαρμογές (EL)
3D Printing & military applications (EN)

Καλτσης Αλεξανδρος (EL)
Kaltsis Alexandros (EN)

Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Σταμούλης Κωνσταντίνος (EL)
Σταυρουλακης Γεωργιος (EL)
Technical University of Crete (EN)
Stamoulis Konstantinos (EN)
Karanasiou, Irene (EN)
Stavroulakis Georgios (EN)

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή περιγράφει, την ακολουθία της τρισδιάστατης εκτύπωσης από τη σύλληψη της ιδέας και την δημιουργία ενός ψηφιακού μοντέλου μέχρι την παραγωγή του πρωτότυπου μοντέλου. Γίνεται περιγραφή στα λογισμικά που εμπλέκονται στην διαδικασία καθώς και στα υλικά που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία των μοντέλων. Τέλος εξετάζει εν συντομία την εξέλιξη στις τεχνολογίες της τρισδιάστατης εκτύπωσης και το πεδίο εφαρμογών με έμφαση στις στρατιωτικές εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα: Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μία εισαγωγική αναφορά, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της τρισδιάστατης εκτύπωσης και δίνεται ένας γενικός ορισμός. Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφονται τα επιμέρους στάδια μετάβασης από τη σχεδίαση στην εκτύπωση. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται περιγραφή των λογισμικών που χρησιμοποιούνται σε όλη την διαδικασία. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι τεχνολογίες και οι μέθοδοι της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται περιγραφή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή. Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Στο έβδομο, κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εφαρμογές στους διάφορους τομείς, Στο όγδοο, κεφάλαιο δίνεται έμφαση στις στρατιωτικές εφαρμογές. Τέλος στο ένατο κεφάλαιο, παρατίθενται σχόλια, συμπεράσματα. (EL)
This Master Thesis describes the sequence of three-dimensional printing: from the conception and the creation of a digital model to production of the prototype. This software involved in the process and the materials used to create the model are examined. Also, developments in the three-dimensional printing technologies with emphasis in military applications are discussed. More specifically: The first chapter begins with an introduction, continuous with the historical development of three-dimensional printing and provides a general definition of the proccess. The second chapter describes the various stages from design to printing. The third chapter, examines this software used throughout the process. The fourth chapter, examines the technologies and methods of three-dimensional printing. The fifth chapter, provides the materials used to fabricate. The sixth chapter discusses the positive and negative effects from the use of three-dimensional printing. The seventh chapter reports the applications in various fields, while the eighth chapter emphasizes in military applications. Finally, the ninth chapter, summarizes the thesis conclusions. (EN)

masterThesis

Στρατιωτικές εφαρμογές (EL)
Τρισδιάστατη εκτύπωση (EL)
Μilitary applications (EN)
3D printing (EN)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (EL)
Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.