Αξιολόγηση και τεχνική ανάλυση των απαιτούμενων παραμέτρων και υποδομών για την εγκατάσταση τερματικών σταθμών ανεφοδιασμού υγροποιημένου φυσικού αερίου σε λιμένες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση και τεχνική ανάλυση των απαιτούμενων παραμέτρων και υποδομών για την εγκατάσταση τερματικών σταθμών ανεφοδιασμού υγροποιημένου φυσικού αερίου σε λιμένες (EL)

Παπασταματη Ιωαννα-Μαρια (EL)
Papastamati Ioanna-Maria (EN)

Πουλιεζος Αναστασιος (EL)
Κονσολακης Μιχαηλ (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Παπαευθυμιου Σπυριδων (EL)
Konsolakis Michail (EN)
Technical University of Crete (EN)
Pouliezos Anastasios (EN)
Papaefthimiou Spiros (EN)

Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η παρουσίαση των τεχνικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία εγκαταστάσεων σταθμών ανεφοδιασμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε λιμένες. Αρχικά, στην εν λόγω εργασία, αποτυπώνεται η περιβαλλοντική σημασία της χρήσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ στη συνέχεια αναλύεται η εφαρμογή και η σκοπιμότητα χρήσης αυτού στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Ακολουθεί η παρουσίαση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων διαχείρισής του LNG. Επειτα, περιγράφονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις που θα καταστήσουν το LNG διαθέσιμο προς εφοδιασμό στα πλοία και η λειτουργία εφοδιασμού από την προέλευση του προϊόντος μέχρι την τελική διάθεση του στα πλοία. Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην παγκόσμια αλλά και στην ελληνική ναυτιλία είναι αυτή καθορίζει τα πλαίσια μέσα στα οποία μπορούν να κινηθούν οι ναυτιλιακές. Στην συνέχεια, πραγματοποιείται μια οικονομική προσέγγιση της χρήσης LNG, περιγράφοντας το ρόλο που διαδραματίζουν οι μακροχρόνιες συμβάσεις και η μορφή του εμπορίου στον καθορισμό της τιμής του LNG. Αναδεικνύεται ότι οι δείκτες κόστους καθώς και η ανάπτυξη του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου πρόωσης εξαρτώνται από συγκεκριμένες αποφάσεις και συνθήκες. Τέλος, αξιολογούνται οι τεχνικές υποδομές και οι σχετικές δραστηριότητες του λιμένα Ηρακλείου, διερευνάται ο πιθανός ρόλος του σε δημιουργία εγκαταστάσεων LNG στη νότια Ελλάδα (κυρίως σε ότι αφορά στον ανεφοδιασμό πλοίων με LNG) και παρουσιάζονται τα βήματα και οι κυριότερες δυσκολίες προς την υλοποίηση ενός τέτοιου στόχου. (EL)

masterThesis

Εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού (EL)
Υγροποιημένο φυσικό αέριο (EL)
LNG (EN)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (EL)
Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.