Ανάλυση παραγόντων ικανοποίησης ταξιδιωτών από τα διεθνή αεροδρόμια με χρήση διαδικτυακών αξιολογήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάλυση παραγόντων ικανοποίησης ταξιδιωτών από τα διεθνή αεροδρόμια με χρήση διαδικτυακών αξιολογήσεων (EL)
Analysis of traveler satisfaction from international airports using online reviews (EN)

Χρονακης Νικολαος (EL)
Chronakis Nikolaos (EN)

Τσαφαρακης Στελιος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Γρηγορουδης Ευαγγελος (EL)
Κρασαδακη-Μητσοτακη Ευαγγελια (EL)
Technical University of Crete (EN)
Grigoroudis Evangelos (EN)
Tsafarakis Stelios (EN)
Lia Krasadaki (EN)

Τις τελευταίες δεκαετίες με την αύξηση των οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών και κυρίως της μεγάλης αύξησης του τουριστικού ρεύματος έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για όλα τα αεροδρόμια και ειδικότερα αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση να οργανωθούν σε νέες βάσεις για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών τους. Το γεγονός αυτό καθιστά τη μελέτη του στρατηγικού πλάνου και των πολιτικών διαχείρισης των εν λόγω αεροδρομίων ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα με περιθώρια εξαγωγής ποικίλων χρήσιμων συμπερασμάτων. Επειδή στο προσεχές μέλλον οι ανάγκες τείνουν να αυξηθούν, τα αεροδρόμια είναι αναγκασμένα εκ των πραγμάτων να επενδύσουν σε βελτιώσεις των ήδη υπαρχόντων υποδομών και υπηρεσιών, ώστε να καλύπτουν τις αυξανόμενες απαιτητικές ανάγκες των πελατών τους. Ωστόσο αυτές οι βελτιώσεις για να είναι σωστά στοχευμένες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θετικές, και κυρίως οι αρνητικές κριτικές των πελατών, καθώς το μέλλον και η ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχείρησης κρίνεται από την ικανοποίηση του κοινού που απευθύνεται. Το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας αφορά την επεξεργασία και ανάλυση διαδικτυακών δεδομένων από μεγάλου μεγέθους βάσεις αξιολογήσεων των προσφερόμενων υπηρεσιών δέκα αεροδρομίων με τις περισσότερες αξιολογήσεις, από πελάτες πολλών διαφορετικών χωρών. Αφού συγκεντρωθούν τα δεδομένα θα γίνει ανάλυση με το πρόγραμμα ‘’MUSA’’ για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Από τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα συνταχθεί μια συνολική τελική πρόταση βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών που χρήζουν μέτρων προς βελτίωση. (EL)

bachelorThesis

Ικανοποίηση πελατών αεροδρομίων (EL)
Airport customer satisfaction (EN)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (EL)
Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.