Εκτίμηση ακραίων τιμών θαλάσσιου κυματισμού - εφαρμογές σε θέματα ασφάλειας ναυτιλίας και ναυσιπλοΐας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκτίμηση ακραίων τιμών θαλάσσιου κυματισμού - εφαρμογές σε θέματα ασφάλειας ναυτιλίας και ναυσιπλοΐας (EL)

Παναγιωτοπουλου Ευτυχια (EL)
Panagiotopoulou Eftychia (EN)

Μπουρνετας Αποστολος (EL)
Τσαφαρακης Στελιος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Technical University of Crete (EN)
Bournetas Apostolos (EN)
Tsafarakis Stelios (EN)
Galanis, George (EN)

Στην παρούσα διπλωματική διατριβή θα εξετασθούν μέσω στατιστικής ανάλυσης επιχειρησιακά μοντέλα στη βάση ορισμένων προγνωστικών δεικτών για την εκτίμηση ακραίων τιμών θαλάσσιου κυματισμού (freak waves) το οποίο βρίσκει εφαρμογή σε θέματα ναυσιπλοίας και ναυτιλίας. Αυτά τα κύματα τα λεγόμενα και ως extreme waves, freak waves, monster waves, episodic waves, killer waves και abnormal waves είναι ασυνήθιστα μεγάλα επιφανειακά κύματα που μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Η πρόβλεψη της εμφάνισης αυτών των κυμάτων είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ λόγω της επικινδυνότητας και των καταστροφών που προκαλούν σε θαλάσσιες κατασκευές και σε πλοία. Το θέμα απασχολεί έντονα τις ναυτιλιακές εταιρείες που επενδύουν σε θέματα κατασκευής και μηχανολογίας λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων κυμάτων. Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας που απαιτείται για την ορθή κατανόηση των όρων, του προβλήματος, των μεθόδων και των προσεγγίσεων που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσεται το πειραματικό μέρος της διατριβής, το οποίο περιλαμβάνει τον κώδικα και την επεξήγησή του, καθώς και την επιλογή των σημείων εφαρμογής της μεθοδολογίας. Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα με πίνακες και γραφικές απεικονίσεις που προκύπτουν απο το προηγούμενο κεφάλαιο. Επιπλέον θα καθοριστούν οι κατάλληλοι δείκτες εκτίμησης ακραίων τιμών θαλάσσιου κυματισμού. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε εφαρμόζεται σε επτά ενδεικτικά σημεία του Ελλαδικού χώρου. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των περιοχών ως προς το βαθμό επικινδυνότητάς τους για την εμφάνιση ακραίων τιμών θαλάσσιου κυματισμού. (EL)

masterThesis

Στατιστική εκτίμηση (EL)
Ακραίος θαλάσσιος κυματισμός (EL)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (EL)
Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.