Επιχειρησιακή ανάλυση παραμέτρων στοχοποίησης κινητών στόχων (άρματος) που επιδέχονται αλλοίωση και μέθοδοι φασματικής παραλλαγής-παραπλάνησης-απόκρυψης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιχειρησιακή ανάλυση παραμέτρων στοχοποίησης κινητών στόχων (άρματος) που επιδέχονται αλλοίωση και μέθοδοι φασματικής παραλλαγής-παραπλάνησης-απόκρυψης (EL)

Μηλιαδης Θεοδωρος (EL)
Miliadis Theodoros (EN)

Γερούλης Γεώργιος (EL)
Ματσατσινης Νικολαος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Δαρας Νικολαος (EL)
Technical University of Crete (EN)
Geroulis Georgios (EN)
Daras Nikolaos (EN)
Matsatsinis Nikolaos (EN)

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η βελτίωση, η συμπλήρωση και τέλος η συνέχιση της παθητικής άμυνας της χώρας μας όσον αφορά το κομμάτι των αρμάτων και των κινητών στόχων γενικότερα στο επίπεδο της ηλεκτρονικής παρατήρησης μέσω διαφόρων σύγχρονων συστημάτων. Αυτά μπορεί να είναι Ραντάρ, Θερμικές κάμερες ,συστήματα νυχτερινής παρατήρησης, σύγχρονα συστήματα αεροσκαφών (Flir systems, Sar systems, IR systems, Lantirn systems), UAV και τέλος δορυφορικά συστήματα. Επίσης θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και η τεχνολογία Stealth η οποία τα τελευταία χρόνια απασχολεί πάρα πολύ τους σχεδιαστές όλων των αμυντικών συστημάτων ενώ παλαιότερα μόνο τους σχεδιαστές αεροσκαφών. Θα αναλυθεί επιπλέον ο τρόπος λειτουργίας των συστημάτων ώστε να δούμε πως θα μπορεί να μειωθεί η δυναμικότητα αυτών των συστημάτων όχι μόνο για άρματα μάχης αλλά ακόμη και για προσωπικό, οχήματα γενικής χρήσεως και εγκαταστάσεις. Θα γίνει ανάλυση των παραμέτρων που προσδιορίζουν το μέγεθος των υπογραφών των επιφανειών κινητών στόχων. Στη συνέχεια θα εντοπιστούν ακριβώς οι κρίσιμες παράμετροι που απαιτούνται για να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά των υπογραφών τους προκειμένου να επιτευχτεί αποτελεσματική προστασία. Ο όρος προστασία στο πλαίσιο της εργασίας περιλαμβάνει το σύνολο των εφαρμόσιμων πρακτικών-τεχνικών για αποτελεσματική απόκρυψη, παραλλαγή και παραπλάνηση έναντι συγκεκριμένης απειλής. Τέλος, με τον προσδιορισμό των παραμέτρων προς αλλοίωση και των πλέον κατάλληλων τεχνικών θα επιχειρηθεί ο προσδιορισμός μέσα από λεπτομερή επιχειρησιακή ανάλυση δεδομένων στόχου και απειλής του τρόπου προστασίας του. (EL)

masterThesis

Παραπλάνηση (EL)
Παθητική άμυνα (EL)
Παραλλαγή (EL)
Απόκρυψη (EL)
Τεχνολογία Stealth (EL)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (EL)
Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.