Υλοποίηση πλατφόρμας διαχείρισης επικοινωνιών Link-11

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥλοποίηση πλατφόρμας διαχείρισης επικοινωνιών Link-11 (EL)
A web-based java implementation of the Link-11 protocol (EN)

Παπακοτουλας Ανεστης (EL)
Papakotoulas Anestis (EN)

Παπαδάκης Νικόλαος (EL)
Κλάδης Γεώργιος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Δαρας Νικολαος (EL)
Technical University of Crete (EN)
Papadakis Nikolaos (EN)
Daras Nikolaos (EN)
Kladis Georgios (EN)

Η Διοίκηση και ο Έλεγχος (Command & Control) αποτελούν κύριες συνιστώσες των στρατιωτικών επιχειρήσεων και αποτελούνται από την ηγεσία και τις κατευθύνσεις οι οποίες δίνονται στους στρατιωτικούς σχηματισμούς για την ολοκλήρωση της αποστολής τους. Τα τακτικά μέσα επικοινωνιών συνήθως περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή στην οποία διεξάγονται επιχειρήσεις και χρησιμοποιούνται για τη διοίκηση και τον έλεγχο των εμπλεκόμενων δυνάμεων. Το σύστημα Link-11 χρησιμοποιείται για να παρέχει, υψηλής ταχύτητας, μεταφορά πληροφοριών από υπολογιστή σε υπολογιστή μεταξύ πλοίων, αεροσκαφών και εγκαταστάσεων. Σκοπός της εργασίας αυτής αποτελεί η υλοποίηση του συστήματος Link-11 προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java σε περιβάλλον δικτύου. Αρχικά μελετάται το πρωτόκολλο του Link-11 και στη συνέχεια περιγράφονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Πραγματοποιούνται τροποποιήσεις με σκοπό τη λειτουργία του πρωτοκόλλου Link-11 σε διαδικτυακό περιβάλλον. Διεξάγονται οι κατάλληλες παραμετροποιήσεις και εξάγονται συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα υλοποίησής τους. (EL)

masterThesis

Πρωτόκολλο επικοινωνίας (EL)
Java (EN)
Link 11 (EN)
MVVM (EN)
Spring Framework (EN)
Mapping (EN)
ZK Framework (EN)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (EL)
Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.