Επίλυση προβλημάτων επαφής με χρήση πεπερασμένων και διακριτών στοιχείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίλυση προβλημάτων επαφής με χρήση πεπερασμένων και διακριτών στοιχείων (EL)

Γιάννης Κωνσταντίνος (EL)
Giannis Konstantinos (EN)

Σαριδακης Ιωαννης (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Σταυρουλακη Μαρια (EL)
Σταυρουλακης Γεωργιος (EL)
Saridakis Ioannis (EN)
Stavroulaki Maria (EN)
Technical University of Crete (EN)
Stavroulakis Georgios (EN)

Η μηχανική επαφών είναι ένας κλάδος που συναντάται σε πολλές εφαρμογές από τις κατασκευές και την αυτοκινητοβιομηχανία μέχρι την βιομηχανία παραγωγής μετάλλων, φαρμάκων και φαγητού και αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο για τη μελέτη υλικών που βρίσκονται σε επαφή καθώς παρέχει ακριβείς πληροφορίες για τις ιδιότητες (π.χ κατανομή τάσεων) αυτών με αποτέλεσμα βέλτιστο έλεγχο και βέλτιστη παραγωγή τελικών ή και ενδιάμεσων προϊόντων. Η κλασική βάση για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων επαφής δόθηκε από τη θεωρία Hertz (1882) και η οποία μας έδωσε την αναλυτική λύση στο πρόβλημα επαφής δύο ελαστικών υλικών. Στόχος της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ως άνω θεωρίας, μέσω α) της παρουσίασης του θεωρητικού της υποβάθρου β) της σύγκρισης αποτελεσμάτων μεταξύ της αναλυτικής λύσης και αποτελεσμάτων από τη χρήση λογισμικού περασμένων στοιχείων γ) της εφαρμογής διακριτών στοιχείων σε προβλήματα επαφής και όπου θα παρουσιαστεί μια νέα ιδέα που θα αποτελέσει επέκταση της κλασικής αυτής θεωρίας. (EL)
Computation contact mechanics are being found in many applications starting form structures and automotive industry down to powder metallurgy, food industry and pharmaceutical industry. It constitutes an essential framework for the study of materials that are in contact on the fact that provides accurate informations for their properties (i.e stresses distribution), thus plays a crucial role on design and production of end product or products that should undergo additional modication. The classical base for the treatment of several contact problems was provided from Hertz theory (1882) that delivered the analytical solution of the contact between two elastic materials. This diploma thesis aims to display the above theory by a) presenting its framework b) comparing results with its analytical solution and those coming form nite element software c) applying discrete element method to deal with contact problems and at the same time a new idea that extents classical theory will be presented. (EN)

masterThesis

Διακριτή μέθοδος (DEM) (EL)
Πεπερασμένα στοιχεία (FEM) (EL)
Προβλήματα επαφής (EL)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (EL)
Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.