Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πολυτεχνείο Κρήτης
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Cooling buildings through solar energy (EN)

Βουρλακος Αλεξανδρος (EL)
Vourlakos Alexandros (EN)

Πουλιεζος Αναστασιος (EL)
Κονσολακης Μιχαηλ (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Παπαευθυμιου Σπυριδων (EL)
Konsolakis Michail (EN)
Technical University of Crete (EN)
Pouliezos Anastasios (EN)
Papaefthimiou Spiros (EN)

Η παρούσα διπλωματική εργασία σχετίζεται με την ηλιακή ψύξη. Εξετάζεται επίσης και η ηλιακή θέρμανση γιατί τα ηλιακά συστήματα ψύξης μπορούν να παράγουν και θέρμανση (όχι το αντίθετο). Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες ηλιακών συστημάτων, τα φωτοβολταϊκά και τα ηλιακά θερμικά συστήματα, από τα οποία μελετώνται κυρίως τα δεύτερα, όντας πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Αρχικά γίνεται μια αναδρομή των πρώιμων εφαρμογών ηλιακής ψύξης, φτάνοντας στα εξελιγμένα ηλιακά συστήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα. Όλοι οι τύποι ψυκτών, ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων αποβολής θερμότητας περιγράφονται αναλυτικά, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους καθώς και οι δυνατοί συνδυασμοί τους. Με τη χρήση οικονομικών δεδομένων υπολογίζονται οι χρόνοι απόσβεσης και μερικές αξιοσημείωτες εφαρμογές ηλιακής ψύξης αναλύονται τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού για να δείξουν τα πολλαπλά οφέλη της ηλιακής ψύξης. Στο δεύτερο και πρακτικό μέρος της διπλωματικής, χρησιμοποιούνται αληθινά δεδομένα για να μοντελοποιηθεί ένα σύστημα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης για την εστία φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, με τη βοήθεια του λογισμικού Pistache. Το πρόγραμμα έχει σαν είσοδο αναλυτικά δεδομένα καιρού για την περιοχή και μαζί με διάφορους συνδυασμούς ψυκτών/συλλεκτών κτλ γίνεται μια προσπάθεια προσχεδιασμού ενός οικονομικού αλλά και αποτελεσματικού συστήματος ψύξης/θέρμανσης για τους περίπου εβδομήντα πέντε κατοίκους των εστιών. Τα αποτελέσματα του Pistache είναι η παραγώμενη θέρμανση και ψύξη και η ζήτηση αυτών καθώς και μια σημαντική αναφορά που δείχνει πόσο αποτελεσματικός και δυνατός να πραγματοποιηθεί είναι ο προσχεδιασμός που εκπονήθηκε. Στο τέλος, τονίζονται τα οικονομικά οφέλη, η γρήγορη απόσβεση και ο σημαντικός περιορισμός εκπομπών επικίνδυνων αερίων με τη χρήση των συστημάτων ηλιακής ψύξης και θέρμανσης. (EL)

bachelorThesis

Solar cooling systems (EN)
Solar energy (EN)
Solar cooling (EN)
Solar heating (EN)

Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Technical University of Crete (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (EL)
Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.