Εφαρμογή ιστού για την καταγραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πολυτεχνείο Κρήτης
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Εφαρμογή ιστού για την καταγραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων (EL)

Πιαλογλου Αλικη (EL)
Pialoglou Aliki (EN)

Ματσατσινης Νικολαος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Κρασαδακη-Μητσοτακη Ευαγγελια (EL)
Σπανουδακης Νικολαος (EL)
Krasadaki-Mitsotaki Evangelia (EN)
Technical University of Crete (EN)
Spanoudakis Nikolaos (EN)
Matsatsinis Nikolaos (EN)

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος στον ιστό (web application), για την καταγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθημάτων, σύμφωνα με την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και την διεθνή βιβλιογραφία. Το Σύστημα αναπτύχθηκε με χρήση τεχνολογιών PHP, JavaScript και MySQL και είναι διαθέσιμο προς χρήση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://perigrammata.tuc.gr. Στην εφαρμογή αυτή οι διδάσκοντες συμπληρώνουν μία φόρμα, η οποία ακολουθεί τη μορφή ενός εντύπου (περίγραμμα μαθήματος), που έχει διανείμει η ΑΔΙΠ και είναι απαραίτητο για την πιστοποίηση και τη διασφάλιση της ποιότητας των μαθημάτων. Το Σύστημα υλοποιήθηκε για τη διευκόλυνση των διδασκόντων, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να εισάγουν το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματός τους. Επιπλέον, καταγράφουν τον τρόπο διδασκαλίας που ακολουθούν και την διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα το Σύστημα καθοδηγεί τον χρήστη βήμα-βήμα για να καταγράψει σωστά, να τεκμηριώσει και να αποθηκεύσει τα μαθησιακά αποτελέσματα και να έχει τη δυνατότητα να εξάγει τις πληροφορίες σε αρχείο τύπου pdf. Είναι εύκολο στη χρήση του και επεκτάσιμο, αφού μπορεί κάποιος με τις απαραίτητες γνώσεις, να το βελτιώσει και να διευρύνει τις λειτουργίες του. Μετά την καταχώρηση όλων των στοιχείων ενός μαθήματος στην πλατφόρμα, ο διδάσκων παραπέμπεται σε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέτρησης της ικανοποίησης, με σκοπό τη στατιστική τεκμηρίωση της φιλικότητας και πληρότητας του Πληροφοριακού Συστήματος. (EL)

bachelorThesis

Περίγραμμα μαθήματος (EL)
Ιστοσελίδα (EL)
Μαθησιακά αποτελέσματα (EL)

Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Technical University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (EL)
Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.