Προσομοίωση ενός αυτόνομου συστήματος ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυψελών υδρογόνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πολυτεχνείο Κρήτης
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Προσομοίωση ενός αυτόνομου συστήματος ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυψελών υδρογόνου (EL)
Simulation of an autonomous energy system with use of renewable energy sources and PEM fuel cells (EN)

Παπαποστολου Αναστασιος (EL)
Papapostolou Anastasios (EN)

Κουτρουλης Ευτυχιος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Σταυρουλακης Γεωργιος (EL)
Σταυρακακης Γεωργιος (EL)
Technical University of Crete (EN)
Stavroulakis Georgios (EN)
Koutroulis Eftychios (EN)
Stavrakakis Georgios (EN)

Εξετάζεται το αν ένα αυτόνομο υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός χρήστη. Το σύστημα αυτό αποτελείται από μία φωτοβολταϊκή γεννήτρια, μια κυψέλη καυσίμου μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων, μια μονάδα ηλεκτρολύτη και μια δεξαμενή αποθήκευσης υδρογόνου. Η κυψέλη καυσίμου καταναλώνει υδρογόνο, το οποίο παράγεται στον ηλεκτρολύτη από την περίσσεια ενέργεια της φωτοβολταϊκής γεννήτριας, και χρησιμοποιείται για να καλύψει τις ανάγκες του φορτίου όταν δεν αρκεί η φωτοβολταϊκή γεννήτρια (πχ τη διάρκεια της νύχτας). Το σύστημα δεν παράγει ρύπους και αποτελεί μία αξιόπιστη και φιλική προς το περιβάλλον λύση. Η μοντελοποίηση και προσομοίωση του γίνεται στο Simulink. (EL)
The scope of this thesis is whether an autonomous hybrid renewable energy-based power system which is not connected to the grid can satisfy the needs of a user. The system consists of photovoltaic arrays as main energy source, a pem fuel cell, an electrolyzer and a hydrogen storage tank. The fuel cell consumes hydrogen, which is produced in the electrolyzer using the excess power from the pv arrays, and is used to meet the load needs when necessary (during the night). There are no emissions from the system and it is a reliable and environmental friendly solution. For the modeling and simulation of this system Matlab Simulink was used. (EN)

bachelorThesis

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (EL)
Alternate energy sources,Alternative energy sources,Energy sources, Renewable,Renewable energy resources,Sustainable energy sources,renewable energy sources,alternate energy sources,alternative energy sources,energy sources renewable,renewable energy resources,sustainable energy sources (EN)

Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Technical University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (EL)
Technical University of Crete::School of Electronic and Computer Engineering (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.