Ανάπτυξη ενός λειτουργικού αρχετύπου πολυπρακτορικού συστήματος παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών φόρτισης-αποφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε έξυπνες πόλεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πολυτεχνείο Κρήτης
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Ανάπτυξη ενός λειτουργικού αρχετύπου πολυπρακτορικού συστήματος παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών φόρτισης-αποφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε έξυπνες πόλεις (EL)
Development of a functional multiagent system prototype for offering integrated vehicle-to-grid and grid-to-vehicle services in smart cities (EN)

Κεχαγιας Γεωργιος (EL)
Kechagias Georgios (EN)

Χαλκιαδακης Γεωργιος (EL)
Κουτρουλης Ευτυχιος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Σπανουδακης Νικολαος (EL)
Chalkiadakis Georgios (EN)
Technical University of Crete (EN)
Koutroulis Eftychios (EN)
Spanoudakis Nikolaos (EN)

Η διπλωματική εργασία ασχολήθηκε με το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός λειτουργικού αρχετύπου για μια καινοτόμο πολυπρακτορική αρχιτεκτονική προσφοράς υπηρεσιών στο πεδίο της φόρτισης/εκφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (στα αγγλικά: the vehicle-to-grid/grid-to-vehicle -V2G/G2V- problem). Το εξαιρετικά σημαντικό καινοφανές αυτό πραγματικό πρόβλημα, απαιτεί λόγω της φύσης του καθώς και της περιορισμένης σχετικής βιβλιογραφίας και εμπειρίας σχετικών λύσεων την προσεκτική σχεδίαση (πληροφοριακού ή άλλου) συστήματος εκ μέρους του μηχανικού. Το αρχέτυπο αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας το JADE, μια πολυπρακτορική πλατφόρμα που είναι συμβατή με τα πρότυπα του διεθνούς οργανισμού Foundation of Intelligent Physical Agents (FIPA). Η επικοινωνία των πρακτόρων βασίζεται στην ανταλλαγή κατάλληλων μηνυμάτων της FIPA-ACL γλώσσας επικοινωνίας πρακτόρων, και σε καλά καθορισμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας ειδικά σχεδιασμένα για το πεδίο εφαρμογής. Ως μέρος της εργασιας μας, προχωρήσαμε στον ορισμό δύο πρωτότυπων σχεδιαστικών προτύπων, τα οποία επιτρέπουν στους προγραμματιστές (i) να επαναχρησιμοποιούν το κομμάτια των πρωτοκόλλων και την λογική που ορίζεται στο σχεδιαστικό πλαίσιο, και (ii) να προσαρμόζουν βασικές λειτουργίες και ικανότητες των πρακτόρων σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους τους. Η λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του αρχετύπου μας επιδεικνύεται σε μια σειρά από ρεαλιστικά σενάρια χρήσης του συστήματος, τα οποία εκτελούνται χρησιμοποιώντας συλλογές από πραγματικά και συνθετικά δεδομένα. (EL)
In this work, we design a functional prototype for a novel multiagent systems (MAS) services architecture for the important and challenging to engineer vehicle-to-grid (V2G) and grid-to-vehicle (G2V) energy transfer problem. The prototype was developed using JADE, a FIPA (Foundation of Intelligent Physical Agents)-standards compliant multiagent platform. Agent communication is based on the exchange of appropriate FIPA-ACL agent communication language messages, and on well-defined communication protocols specifically tailored to our application domain. As part of our work, we defined two novel design patterns, which allow the developers (i) to reuse the protocol parts and logic defined in the framework, and (ii) to customize key agent functionalities or capabilities according to their needs/goals. We demonstrate the functionality and effectiveness of our system prototype on a variety of realistic use case scenarios, executed using both real-world and synthetic datasets. (EN)

bachelorThesis

Design patterns (EN)
Electric Vehicle Charging (EN)
Smart grid (EN)
Agent Oriented Software Engineering (EN)
V2G/G2V (EN)
Multi-agent systems (EN)

Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Technical University of Crete (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (EL)
Technical University of Crete::School of Electrical and Computer Engineering (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.