Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πολυτεχνείο Κρήτης
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe UWA approach to modeling ubiquitous web applications (EN)

UWA consortium (EN)

Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Technical University of Crete (EN)

Web applications have already evolved from “static” sites to completely distributed applications; nowadays they are facing a new transformation and are becoming ubiquitous systems that are available anytime, anywhere, and with any media. This new requirement led the UWA Consortium to propose a special purpose design approach to modeling Web applications. This paper introduces the approach and sketches the main design steps. (EN)

full paper
conferenceItem

Web applications (EN)

Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Technical University of Crete (EN)

Mobile IST and Wireless Telecommunications Summit, Thessaloniki, Greece (EL)

Αγγλική γλώσσα

2002
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.