Οι κοινωνικές δεξιότητες, η κοινωνική θέση και το αίσθημα του «ανήκειν» των μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό δημοτικό σχολείο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι κοινωνικές δεξιότητες, η κοινωνική θέση και το αίσθημα του «ανήκειν» των μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό δημοτικό σχολείο (EL)
Social skills, social position and sense of belonging to school among elementary school pupils with or without Special Educational Needs (EN)

Andreou, Eleni
Statiri, Vasiliki

Η κοινωνική ένταξη των μαθητών προϋποθέτει κοινωνική επάρκεια, θετικές κοινωνικές σχέσεις και ισχυρούς δεσμούς με το σχολείο. Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε η διερεύνηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, της κοινωνικής θέσης και του αισθήματος του «ανήκειν» στο σχολείο μαθητών σχολικής ηλικίας, με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, σκοπός της μελέτης ήταν και η διερεύνηση της σχέσης της κοινωνικής θέσης με τις κοινωνικές δεξιότητες αλλά και με το αίσθημα του «ανήκειν» στο σχολείο. Το δείγμα απαρτίσθηκε από 498 μαθητές γενικών δημοτικών σχολείων, εκ των οποίων οι 64 είχαν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με δύο ψυχομετρικές κλίμακες αυτό-αναφοράς και με ένα κοινωνιομετρικό τεστ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν χαμηλότερη κοινωνική θέση, λιγότερες κοινωνικές δεξιότητες και περιορισμένο αίσθημα του «ανήκειν» συγκρινόμενοι με τους τυπικούς ομηλίκους τους. Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως η κοινωνική θέση σχετίζεται θετικά τόσο με τις κοινωνικές δεξιότητες, όσο και με το αίσθημα του «ανήκειν». Ωστόσο, δεν προέκυψε συσχέτιση μεταξύ της κοινωνικής θέσης και του αισθήματος του «ανήκειν» για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα αποτελέσματα για την κοινωνική ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο δεν είναι αισιόδοξα, ενώ αναδεικνύεται η σημασία της ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων, παράλληλα με την παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης και συμμετοχής και την προώθηση ενός γενικού σχολικού κλίματος αποδοχής και υποστήριξης. (EL)
Differing educational, social and emotional needs of each pupil have to be taken into consideration by the contemporary inclusive practices applied in the school environment. Effective social inclusion of pupils is significantly affected by social compe-tence, positive social relationships and strong bonds with the school. The aim of the pre-sent study is to investigate the social skills, the social position and the sense of belonging to a school among elementary school pupils with or without special educational needs (SEN). Furthermore, the association between social position and social skills is analyzed in the current study. The relationship between social position and the sense of belonging to a school is also scrutinized. The sample consisted of 498 pupils attending the 4th, 5th and 6th grades of primary school, 64 of whom participated in pull-out special education deliv-ery programs operating within mainstream schools. Two self-report questionnaires and a sociometric test were distributed to assess the social skills, sense of belonging and social position of pupils. According to the findings, pupils with SEN have lower social positions, poorer social skills and also a poorer sense of belonging compared to their typical peers. Considering the association between the variables, the social position is slightly correlated with social skills for the whole sample and for the group of typically developing pupils. However, this relationship is stronger for the group of pupils with SEN. A low positive correlation between the social position and the sense of belonging also emerged for the whole sample and for the group of typically developing pupils. This rela-tionship is not significant for the group of pupils with SEN though. The findings indicate that pupils with SEN run a higher social risk than the typical pupils. A supportive school climate and equal learning and participation opportunities are highly recommended. Moreover, enhancing social skills may be beneficial not only for the pupils with SEN, but also for every pupil. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κοινωνικές δεξιότητες, κοινωνική θέση, αίσθημα του «ανήκειν», ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κοινωνική ένταξη (EL)
sense of school belonging (EN)
special educational needs (EN)
sociometric status (EN)
social inclusion (EN)
social skills (EN)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2017-10-27


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EN)

2241-7206
Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση; Vol 5, No 2 (2017); 01-26 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol 5, No 2 (2017); 01-26 (EN)

Copyright (c) 2017 Βασιλική Στατήρη, Ελένη Ανδρέου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.