Η επίδραση της πολυδιάστατης διδακτικής προσέγγισης και της αναπτυξιακής διδακτικής προσέγγισης στην επιστημολογική ανάπτυξη των μαθητών της Στ’ τάξης Δημοτικού σχολείου στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ επίδραση της πολυδιάστατης διδακτικής προσέγγισης και της αναπτυξιακής διδακτικής προσέγγισης στην επιστημολογική ανάπτυξη των μαθητών της Στ’ τάξης Δημοτικού σχολείου στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών (EL)
The Effect of Multidimensional and Developmental Approach of Teaching on Epistemic Cognition of 6th Grade Students: An Intervention Program in Science Education (EN)

Christodoulou, Nikoletta
Ioannou, Kalia

Η παρούσα έρευνα διερευνά την επίδραση του διαφορετικού είδους διδασκαλίας στην επιστημολογική ανάπτυξη των μαθητών Στ΄ τάξης, μέσω ενός παρεμβατικού προγράμματος στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, αξιοποιώντας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα. Εννιά τμήματα Στ΄ τάξης δημόσιου Δημοτικού Σχολείου έλαβαν μέρος στην έρευνα, συμπληρώνοντας εργαλεία που αξιολογούν την επιστημολογική ανάπτυξη και τη γνωστική ικανότητα των μαθητών. Δώδεκα από τους μαθητές έλαβαν επίσης μέρος σε ατομική ημιδομημένη συνέντευξη, με ερωτήσεις για την αποτελεσματικότητα του παρεμβατικού προγράμματος. Η επιστημολογική ανάπτυξη των μαθητών αξιολογήθηκε με τη συντομευμένη έκδοση του ερωτηματολογίου των Schommer, Mau, Brookhart και Hutter (2000) για φοιτητές και μαθητές ενώ η γνωστική ικανότητα αξιολογήθηκε με τις Προοδευτικές Μήτρες του Raven (Raven, 1998). Η παρούσα έρευνα στόχο είχε να εντοπίσει ποια από τις δύο διδακτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται ήταν πιο αποτελεσματική για την επιστημολογική ανάπτυξη και κατά πόσο η γνωστική ικανότητα σχετίζεται με την επιστημολογική ανάπτυξη των μαθητών. Μέσα από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι η επιστημολογική ανάπτυξη μπορεί να υποβοηθηθεί μέσα από τη διδακτική παρέμβαση και ότι η διδακτική παρέμβαση μπορεί να προβλέψει τη γνωστική ικανότητα στο επίπεδο της επιστημολογικής ανάπτυξης. (EL)
The present study explored the effects of a different type of teaching on epistemic cognition of 6th grade students through an intervention program in the science class. Epistemic cognition concerns how people acquire, understand, justify, change, and use knowledge (Greene, Sandoval, & Bråten, 2016). The study addressed the question of how the type of approach affected the development of epistemic cognition among young children, by extending previous research that examined the relation between epistemic cognition and intervention programmes in adults. Nine 6th grade classes completed paper-and-pencil instruments to measure their epistemic cognition and cognitive ability. Twelve of the students also participated in an individual semi-structured interview. Students’ epistemic cognition was assessed using a short version of Schommer’s questionnaire for students. The students’ cognitive ability was assessed through Raven’s Progressive Matrices (1998). The present study aspired to find which of the main approaches is more effective for the development of students’ epistemic cognition and if cognitive ability can predict epistemic cognition. Three of the classes were randomly put in the Control Group that had courses in science education, three were randomly put in the Experimental Group Α, following the multidimensional approach, and three were randomly put in the Experimental Group Β, following the developmental approach. The nine 6th grade classes completed paper-and-pencil instruments to measure their epistemic cognition and cognitive ability, to examine possible changes in epistemic cognition and a possible relation between epistemic cognition and cognitive ability. Students’ epistemic cognition was assessed using the short version of Schommer’s et al. questionnaire (2000) for young students. Students’ cognitive ability was assessed through the Raven’s Progressive Matrices (Raven, Raven, & Court, 1998). Then, twelve of these students participated in an individual semi-structured interview, where they were asked about the effectiveness of the intervention program. The results showed the effectiveness of multidimensional teaching, which is also confirmed through the analysis of qualitative data, in contrast to the developmental intervention. The analysis of the interviews showed that all students believed that truth can be found through research.  Also, according to the results, the multidimensional teaching approach can predict cognitive ability at the level of epistemic cognition. The present study aims to assist in increasing students’ epistemic cognition which is so important for forming citizens capable of meeting the needs of the 21st century. The benefits that result from the long-term intervention will be communicated to the Ministry of Education and Culture and propose radical changes in the Curriculum in terms practices that could be implemented in the teaching of science that will help in the development of elementary school students΄epistemic cognition (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
μικτή μεθοδολογία (EL)

επιστημολογική ανάπτυξη, πρόγραμμα παρέμβασης, Πολυδιάστατη προσέγγιση, Αναπτυξιακή προσέγγιση, Φυσικές Επιστήμες (EL)
Φυσικές Επιστήμες, Επιστημολογική Ανάπτυξη (EL)
epistemic cognition, intervention program, multidimensional approach, developmental approach, Science Education (EN)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2017-10-27


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EN)

μαθητές Δημοτικού Σχολείου (EL)

2241-7206
Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση; Vol 5, No 2 (2017); 101-124 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol 5, No 2 (2017); 101-124 (EN)

Copyright (c) 2017 Κάλια Ιωάννου, Νικολέττα Χριστοδούλου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.