Η έννοια των μαθησιακών συμπεριφορών και η προσέγγισή τους στην προσχολική ηλικία: Η ελληνική εκδοχή της κλίμακας εκτίμησης των μαθησιακών συμπεριφορών για παιδιά προσχολικής ηλικίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Η έννοια των μαθησιακών συμπεριφορών και η προσέγγισή τους στην προσχολική ηλικία: Η ελληνική εκδοχή της κλίμακας εκτίμησης των μαθησιακών συμπεριφορών για παιδιά προσχολικής ηλικίας (EL)

Penderi, Efthimia
Petrogiannis, Konstantinos

Τα νέα αναλυτικά προγράμματα για το νηπιαγωγείο, δίνουν έμφαση στην οργάνωση και αξιολόγηση των μαθησιακών εμπειριών των παιδιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους και να τα βοηθούν στην καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση. Ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά προσεγγίζουν τις μαθησιακές καταστάσεις και εμπλέκονται σε αυτές περιγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο «μαθησιακές συμπεριφορές». Για τη μελέτη τους προτείνεται η Κλίμακα Εκτίμησης των Μαθησιακών Συμπεριφορών για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας (ΚΕΜΣ-ΠΗ) (Preschool Learning Behavior Scale) ως ένα εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από νηπιαγωγούς με στόχο την καταγραφή και καλύτερη κατανόηση των μαθησιακών συμπεριφορών των παιδιών και διερευνώνται τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά της ελληνικής εκδοχής της. Τα δεδομένα προέρχονται από 890 παιδιά που φοιτούσαν σε δημόσια νηπιαγωγεία 33 νομών της Ελλάδας, με βάση τις απαντήσεις των νηπιαγωγών (N= 233) των τάξεων τους. Η παραγοντική ανάλυση ανέδειξε δύο παράγοντες, «Κίνητρο/Επάρκεια» και «Στάση Απέναντι στη Μάθηση-Προσοχή», με ικανοποιητική εσωτερική σταθερότητα. Τα αποτελέσματα σχολιάζονται σε σχέση με τη δυνατότητα της ΚΕΜΣ-ΠΗ να δώσει χρήσιμες πληροφορίες σε ότι αφορά: το ίδιο το παιδί και τον τρόπο που αντιδρά στη μάθηση, το παιδί σε σχέση με την υπόλοιπη τάξη, την αποτελεσματικότητα των διδακτικών προσεγγίσεων και των προγραμμάτων που εφαρμόζονται στην τάξη. (EL)
New curricula concerning kindergarten in Greece put particular emphasis on the organization of rich learning activities in the classroom and the evaluation of children’s responses so as to provide learning environments that correspond to their inclinations and interests. The way children initiate and engage in learning situations is described in the international literature by the term “learning behaviors”. Children’s learning experiences in the preschool are fundamental for the cultivation of these behaviors as this developmental period is considered essential for the development and establishment of children’s attitudes towards learning. Measurement of learning behaviors could provide useful information about: (a) the way each child responds to learning, (b) the development of children’s learning behaviors compared to the level of the other children in the classroom, and (c) the effectiveness of the teaching approaches and the programs applied in the classroom. Considering the absence of relevant tools for the Greek educational context, the Preschool Learning Behavior Scale is suggested herewith as a measure that can be used by kindergarten teachers aiming to plan and organize appropriate learning environments with preschool children so that they can to record and better understand children’s learning behaviors. The study presents the Greek version of PLBS and examines its psychometric properties. Data were based on a study of 890 children, randomly chosen by their kindergarten teachers (N= 233), that attended public kindergartens from 33 prefectures in Greece. Analyses provided evidence for the reliability and validity status of the Greek version of the PLBS and its factorial construct indicating that it could be used as a promising assessment tool. Two reliable and valid factors emerged: (i) Motivation/Competence which reflects children’s motivation, determination to engage and persist in learning activities and (ii) Attitude towards learning/Attention that refers to their responses towards novelty and frustration with an emphasis on attention. Identifying the way children respond in learning situations and their motivation to engage in new and challenging activities, teachers could organize rich learning environments in the classroom that correspond to children’s particular potentials and needs so as to foster their adaptive behavior and promote later school success. The findings are discussed in relation with the cultural particularities of the manifestations and evaluations of learning approaches in different socio-cultural educational contexts, as well as the strengths of the PLBS to capture and reflect these particularities. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

kindergarten (EL)
behaviors (EL)
Greek version of the Preschool Learning Behavior Scale (EL)
learning (EL)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2013-10-15


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EL)

2241-7206
Preschool and Primary Education; Τόμ. 1 (2013); 3-21 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol. 1 (2013); 3-21 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.