Η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική προσαρμογή νηπίων ινδικής καταγωγής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική προσαρμογή νηπίων ινδικής καταγωγής (EL)

Kontogianni, Dionisia

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται σε οικογένειες ινδών μεταναστών οι οποίοι προέρχονται από την ομοσπονδιακή πολιτεία Παντζάμπ της Ινδίας και είναι Σιχ στο θρήσκευμα. Σκοπός της έρευνας είναι να αναδείξει τις γλωσσικές και κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες που βιώνουν τα νήπια ινδικής καταγωγής στο πλαίσιο της οικογενειακής τους ζωής στην Ελλάδα. Γιατί καθώς η οικογένεια είναι ο βασικός χώρος πρωτογενούς κοινωνικοποίησης του παιδιού, ο πολιτισμός που βιώνει στο οικογενειακό του περιβάλλον προσδιορίζει και τις γλωσσικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις με τις οποίες ξεκινά τη φοίτησή του στο ελληνικό νηπιαγωγείο. Πρόκειται για μία μελέτη περίπτωσης και τα ερευνητικά δεδομένα συλλέχτηκαν μέσω συνεντεύξεων που δόθηκαν από έντεκα γονείς νηπίων που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο και σε τρεις νηπιαγωγούς. Από την επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων εκείνο που αναδείχτηκε είναι μία τάση γλωσσικού και κοινωνικοπολιτισμικού διαχωρισμού των οικογενειών του δείγματος από την κυρίαρχη γλώσσα και τον κυρίαρχο πολιτισμό της χώρας διαμονής, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο και στην εκπαιδευτική προσαρμογή των παιδιών τους. Η τάση αυτή συνδέεται άμεσα με την έντονη επιθυμία των οικογενειών για διατήρηση της εθνοπολιτισμικής και θρησκευτικής ταυτότητας της χώρας προέλευσής τους και υποστηρίζεται από τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τον περιορισμένο κοινωνικό ρόλο της γυναίκας/ μητέρας στο πλαίσιο του σπιτιού και της κοινότητας, καθώς και από τον σημαντικό κοινωνικοποιητικό ρόλο που έχει για τα μέλη του ο ναός των Σιχ που ιδρύθηκε από την κοινότητα των Ινδών στο Ρέθυμνο.  (EL)
The present study focuses on families of Indian immigrants. The subjects in question come from the state of Panjab and have a Sikh religion.  Purpose of the study is to show the linguistic and sociocultural conditions that the Indian preschoolers experience in their family life in Greece. As long as the family is the basic area of the children’ socialization, the culture that the children experience in their family environment specifies the linguistic and cultural background when they start attending the Greek preschool. The data of the case-study in question were gathered through the interviews given by eleven parents of the preschoolers and three kindergarten teachers. What the data analysis has shown is a tendency of linguistic and sociocultural separation of the families from the dominant language and culture. This separation has a direct impact on the children’ adaptation at school. The tendency that the analysis has shown is related to the desire of the family to preserve the ethnocultural and religious identity of their country and is increased due to the restricted role of the woman inside the family and the community. It is also supported by the social role that the temple built by the Indian community at Rethymno plays. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ποιοτική μέθοδος προσέγγισης (EL)

νηπιαγωγείο (EL)
προσαρμογή (EL)
νήπια ινδικής καταγωγής (EL)
οικογένεια (EL)
Σιχ (EL)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2019-04-16


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EL)

2241-7206
Preschool and Primary Education; Τόμ. 7 Αρ. 1 (2019); 19-36 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol. 7 No. 1 (2019); 19-36 (EN)

Copyright (c) 2019 Dionisia Kontogianni (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.