Οι πεποιθήσεις των παιδιών για τη μετά θάνατον ζωή: Επισκόπηση της σύγχρονης έρευνας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι πεποιθήσεις των παιδιών για τη μετά θάνατον ζωή: Επισκόπηση της σύγχρονης έρευνας (EL)
Οι πεποιθήσεις των παιδιών για τη μετά θάνατον ζωή: Επισκόπηση της σύγχρονης έρευνας (EN)

Kornilaki, Ekaterina N.
Misailidi, Plousia

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να κάνει μια επισκόπηση πρόσφατων ερευνών που μελέτησαν τις μεταθανάτιες πεποιθήσεις των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, η επισκόπηση επικεντρώνεται στα ακόλουθα ερωτήματα: (α) Από ποια ηλικία αρχίζει να αναπτύσσεται η πίστη των παιδιών στη μετά θάνατον ζωή και πώς αυτή αλλάζει με την πρόοδο της ηλικίας; (β) Είναι η πίστη των παιδιών στη μετά θάνατον ζωή αποτέλεσμα ενός διαισθητικού δυϊσμού οντοτήτων, περιορισμών του ανθρώπινου γνωστικού συστήματος ή αποτέλεσμα της θρησκευτικής κατήχησης και άλλων κοινωνικο-πολιτισμικών επιρροών; Τέλος, η εργασία επιχειρεί μια κριτική συζήτηση των σχετικών ερευνητικών ευρημάτων και των προοπτικών που ανοίγονται για την μελλοντική έρευνα. (EL)
This paper reviews recent studies investigating children's afterlife beliefs. In doing so, the paper concentrates on the following questions: (a) At what age do children begin to believe in the afterlife and what is the developmental course of their beliefs? (b) Is children's belief in the afterlife grounded on a common-sense dualism; is this belief related to constraints of the human cognitive system; or is it the consequence of religious indoctrination and other socio-cultural influences? Finally, the paper attempts a critical discussion of the research findings, and discusses the prospects for future research. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
literature review (EN)

κοινωνικοπολιτισμικές επιρροές (EL)
μεταθανάτιες πεποιθήσεις (EL)
μηχανισμός προσομοίωσης (EL)
δυϊσμός (EL)
dualism (EN)
afterlife beliefs (EN)
simulation theory (EN)
socio-cultural influences (EN)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Αγγλική γλώσσα

2019-04-16


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EN)

2241-7206
Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση; Vol 7, No 1 (2019); 37-52 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol 7, No 1 (2019); 37-52 (EN)

Copyright (c) 2019 Ekaterina N. Kornilaki, Plousia Misailidi (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.