δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Συντελεστές 3ου τεύχους (EL)
Editorial Team Volume 3 (EN)

Preschool & Primary Education, -

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2015-03-16


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EL)

2241-7206
Preschool and Primary Education; Τόμ. 3 Αρ. 1 (2015) (EL)
Preschool and Primary Education; Vol. 3 No. 1 (2015) (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.